UČÍCÍ CESTA L&D

Před nějakým časem jsme se v týmu zamýšleli nad tím, kam se ubírá firemní vzdělávání. A někdo parafrázoval latinské rčení „Qui custodiet ipsos custodes?“, neboli „kdo hlídá hlídače?“, a zeptal se „kdo vzdělává vzdělávače?“. Z toho pak vznikla myšlenka připravit učící cestu právě pro lidi z L&D (Learning&Development), nebo chcete-li, ze vzdělávání.

Bohužel je ještě pořád spousta firem, které sice říkají, že člověk je pro ně to nejcennější, ale když přijde na vzdělávání, tak k tomu přistupují stylem „to přece může dělat každý, tak ať to dělá Karolína, když jen sedí na recepci a bere telefony“. Jestlipak by stejná firma nechala řídit autobus někoho, jen proto, že má řidičák na auto? Nebo nechala transplantovat srdce urologovi? Zkrátka L&D je obor jako každý jiný a i vzdělávači potřebují sebevzdělávat. Tak snad vám tato učící cesta ve vašem rozvoji pomůže.

Jelikož jsme na téma vzdělávání pořádali koncem roku 2022 sérii tří webinářů, rozhodli jsme se využít nahraný materiál jako základ pro tuto učící cestu a doplnili jej o další zajímavý obsah.

Co se dozvím:

•Proč potřebujeme ve vzdělávání systém a jak ho nastavit

•Jak efektivně pracovat s rozpočtem na vzdělávání

•V čem je síla učení a vzdělávání v komunitách

•Jak měřit úspěšnost vzdělávání a jak ke vzdělávání motivovat

Otestujte se, jak jste na tom s L&D

Pojďme si nejdřív vyzkoušet, jak vám je blízká teorie vzdělávání dospělých. Nemusíte mít vystudovanou andragogiku, ale některé termíny z oblasti L&D by měly být pro každého vzdělávače základem.

1. K čemu slouží Kirkpatrickův model?

a) k systematickému hodnocení vzdělávání zaměstnanců

b) k popsání způsobů, jakými se učíme

c) pro nastavení optimálního formátu vzdělávací aktivity

2. Kdo je autorem teorie sociálního učení?

a) Sigmund Freud

b) Lev Vygotskij

c) Albert Bandura

3. Jaké by měly být okruhy vzdělávacích cílů podle Bloomovy taxonomie?

a) emocionální, senzomotorický, vzdělávací

b) vzdělávací, sociální, poznávací

c) sociální, emocionální, rozvojový

4. Model stylů učení Dunna a Dunnové zahrnuje následující oblasti:

a) motivace, sociální fyzické a psychické potřeby, okolní podmínky

b) prostředí, emocionalita, sociální potřeby, fyzické potřeby, psychické potřeby

c) chuť, vůle, touha, píle

Tak co, jak jste dopadli? Správné odpovědi jsou a, c, a, b. Rozhodně vás nechceme zkoušet, spíš přimět k zamyšlení nad tím, co všechno bychom jako vzdělávači měli znát.

Pojďte si prohloubit znalosti a zjistit, jaké jsou trendy v oblasti L&D

1. Jak vnést do vzdělávání systém

První část s podtitulem Jak vnést do vzdělávání systém se věnuje (jak název napovídá) systému ve vzdělávání, důvodům, proč je vzdělávání důležité, jak může být strukturováno, jak pracovat s rozpočtem na vzdělávání, podíváme se na možnosti formátu a obsahu vzdělávacích aktivit a jaká jsou naše doporučení. Pro lepší přehled i „stravitelnost“ jsme obsah rozdělili do tematicky zaměřených kapitol:

1. Systém ve vzdělávání

4. Architektura vzdělávání ve firmách

7. Obsah a formáty

2. Kontext a důvody pro změny

5. Organizace a mandát

8. Rytmus

3. Změny ve vzdělávání

6. Rozpočty

9. Doporučení

Uplatněte v praxi nové znalosti (60 minut)

  • Zamyslete se nad tím, jaká je architektura vzdělávání u vás ve firmě. Jaké výhody a nevýhody to přináší ve srovnání s ostatními architekturami? Zkuste si to sepsat.
  • Jaká je pozice L&D ve struktuře vaší firmy? Jaký máte mandát? Zamyslete se, co udělat, aby bylo L&D „více slyšet“. Napište si seznam kroků.
  • Jaký je poměr jednotlivých složek (zákonné, repetitivní, univerzální, rozvojové a transformační) vašeho rozpočtu na vzdělávání? Není potřeba něco změnit? Připravte si návrh změny včetně argumentace pro vedení.

2. Učení a vzdělávání v komunitách

Druhá část se věnuje učení a vzdělávání v komunitách, coby efektivnímu a finančně nenáročnému způsobu vzdělávání ve firmách. Řekneme si, proč jsou komunity tím správným řešením, jak a kde začít a co by měl mít správný community manager.

1. Úvod do komunit

4. Učící se komunity

2. Komunity jako trend

5. Kde začít?

3. Jak na komunity

6. Komuniťák jako základ úspěchu

Uplatněte v praxi nové znalosti (celkem 2 hod.)

  • Sepište si témata, kolem kterých by mělo smysl budovat ve vaší firmě komunity.
  • Vyberte si jedno téma, které má kolem sebe nejvíc nadšenců a současně je pro firmu přínosné.
  • Zjistěte, kdo je „influencer“ v daném tématu a spojte se s ní/m na cestě k budování komunity.

3. Motivace ke vzdělávání podpořená daty a statistikami

Poslední část je zaměřena na motivaci ke vzdělávání, podpořenou daty. Zamyslíme se nad cíli vzdělávání, podíváme se na ukazatele úspěšnosti a jak je zvolit, osvěžíme si znalosti o rozpočtu a řekneme si koho vlastně vzdělávat.

1. Jaké jsou cíle vzdělávání

4. Motivace ke vzdělávání

2. Ukazatele úspěšnosti L&D - Kirkpartrickův model

5. Souhrn

3. Rozpočet na vzdělávání aneb jak ušetřit

Uplatněte v praxi nové znalosti (60 minut)

  • Sepište si jaké metriky pro hodnocení vzdělávání používáte.
  • V kterých oblastech (podle Kirkpatrickova modelu) mají vaše metriky dopad?
  • Není potřeba některé metriky změnit, doplnit či přidat, abyste měřili všechny oblasti?

Co říci závěrem?

Antický filozof Seneca řekl: „Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil“. Tak vám tedy přejeme, abyste si nejen udělali čas na učení, ale nezapomněli naučené používat v praxi. A na závěr ještě jeden citát, jehož autorem je konfederační generál Lee: „Vzdělání člověka není dokončené, dokud nezemře.“