UČÍCÍ CESTA L&D

Jsme parťáky pro začánající vzdělavače i zkušené L&D profíky

Znáte latinské rčení „Qui custodiet ipsos custodes.“? Když jsme před časem začali tvořit otevřené webináře pro vás všechny, kdo se zaobíráte vzděláváním ve firmách, řekli jsme si, že by bylo dobré pečovat o trochu více o tuto komunitu. Věříme, že vzdělávání a rozvoj lidí je budoucnost firem, organizací i celé společnosti. Ze zkušenosti také víme, jak to někdy ve firmách chodí a že někdy tak důležitá oblast vyjde na někoho jen proto, že má právě časový prostor. Vyznat se pak v odvětví, které by zasloužilo studium na několik let, může být těžké. 

Jsme vaši parťáci a nenecháme vás v tom samotné. Sestavili jsme pro vás komplexní pohled na oblast vzdělávání do L&D učící cesty. Provede vás základy, dodá širší kontext a současně upozorní na nové trendy a mylšenky, které by neměly ujít vaší pozornosti. 

Co se dozvíte v učící sestě:

•Proč potřebujeme ve vzdělávání systém a jak ho nastavit

•Jak efektivně pracovat s rozpočtem na vzdělávání

•V čem je síla učení a vzdělávání v komunitách

•Jak měřit úspěšnost vzdělávání a jak ke vzdělávání motivovat

Otestujte se, jak jste na tom s L&D

Ještě než začnete, sami si zkuste, jak na tom vlastně se znalostmi z L&D oblasti jste. I když nemáte vystudovanou andragogiku, je dobré se orientovat v základních termínech, které mezi specialisty na vzdělávání často uslyšíte, abychom si spolu rozumněli a mohli se posouvat ještě dál. Tak jen hurá do toho.

1. K čemu slouží Kirkpatrickův model?

a) k systematickému hodnocení vzdělávání zaměstnanců

b) k popsání způsobů, jakými se učíme

c) pro nastavení optimálního formátu vzdělávací aktivity

2. Kdo je autorem teorie sociálního učení?

a) Sigmund Freud

b) Lev Vygotskij

c) Albert Bandura

3. Jaké by měly být okruhy vzdělávacích cílů podle Bloomovy taxonomie?

a) emocionální, senzomotorický, vzdělávací

b) vzdělávací, sociální, poznávací

c) sociální, emocionální, rozvojový

4. Model stylů učení Dunna a Dunnové zahrnuje které oblasti:

a) motivace, sociální fyzické a psychické potřeby, okolní podmínky

b) prostředí, emocionalita, sociální potřeby, fyzické potřeby, psychické potřeby

c) chuť, vůle, touha, píle

Tak co, jak vám to šlo? Správné odpovědi jsou a, c, a, b. Pokud jste si nebyli jistí odpovědmi nebo jste je vůbec nevěděli, neváhejte se s námi vrhnout do L&D učící cesty. Určitě vám dodá spoustu kontextu i chuti se do vzdělávání ještě více ponořit. 

Prohloubte si znalosti a mějte přehled o  trendech ve vzdělávání 

1. Vneste do vzdělávání systém

Proč je vzdělávání tolik důležité, jak využit rozpočte, který máte na nejrůznější kurzy a školení, a jak rozvoj strukturovat? Vnést systém do vzdělávání ve vaší organizaci či firmě je prvním klíčem k úspěchu. Podívejte se s námi na to, jaké formáty a možnosti obsahu mají nejrůznější vzdělávací aktivity, jaké jsou jejich výhody a jaké formy efektivního rozvoje doporučujeme v Red Button EDU.  

1. Systém ve vzdělávání

4. Architektura vzdělávání ve firmách

7. Obsah a formáty

2. Kontext a důvody pro změny

5. Organizace a mandát

8. Rytmus

3. Změny ve vzdělávání

6. Rozpočty

9. Doporučení

Zkuste si to rovnou v praxi (60 minut)

  • Zamyslete se nad tím, jaká je architektura vzdělávání u vás ve firmě. Jaké výhody a nevýhody to přináší ve srovnání s ostatními architekturami? Zkuste si to sepsat.
  • Jaká je pozice L&D ve struktuře vaší firmy? Jaký máte mandát? Zamyslete se, co můžete udělat, aby bylo L&D „více slyšet“. Napište si seznam kroků.
  • Jaký je poměr jednotlivých složek (zákonné, repetitivní, univerzální, rozvojové a transformační) vašeho rozpočtu na vzdělávání? Není potřeba něco změnit? Připravte si návrh změny včetně argumentace pro vedení.

2. Proč své lidi vzdělávat a rozvíjet v komunitách

Proč jsou komunity tím správným řešením, jak a kde začít, a co by měl mít správný community manager? Druhou část věnujeme učení a vzdělávání v komunitách, tedy ve skupinách lidí, kteří mají určitý společný zájem (pozici, specializaci, potřebu, úrověň znalostí, oddělení atp.). My ho doporučujeme jako vysoce efektivní a finančně nenáročný způsob vzdělávání ve firmách. Ať už přímo interně u vás nebo jako mezifiremní sdílení zkušeností.

1. Úvod do komunit

4. Učící se komunity

2. Komunity jako trend

5. Kde začít?

3. Jak na komunity

6. Komuniťák jako základ úspěchu

Zkuste si to v praxi  (celkem 2 hod.)

  • Sepište si témata, kolem kterých by mělo smysl budovat ve vaší firmě komunity.
  • Vyberte si jedno téma, které má kolem sebe nejvíc nadšenců a současně je pro firmu přínosné.
  • Zjistěte, kdo je „influencer“ v daném tématu a spojte se s ní/m na cestě k budování komunity.

3. Motivace ke vzdělávání podpořená daty a statistikami

Dokážeme napárovat potřeby firmy a rozvojové plány? Víme, koho a jak potřebujeme vzdělávat? Lze rozvoj měřit? Jak poznáme, že se náš člověk úspešně vzdělává a jak to reportovat dál do firmy a propojit s byznysovými cíly? Podívejte se, jak motivaci ke vzdělávání můžete podpořit daty. 

1. Jaké jsou cíle vzdělávání

4. Motivace ke vzdělávání

2. Ukazatele úspěšnosti L&D - Kirkpartrickův model

5. Souhrn

3. Rozpočet na vzdělávání aneb jak ušetřit

Zkuste si to rovnou v praxi (celkem 2 hod.)

  • Sepište si témata, kolem kterých by mělo smysl budovat ve vaší firmě komunity.
  • Vyberte si jedno téma, které má kolem sebe nejvíc nadšenců a současně je pro firmu přínosné.
  • Zjistěte, kdo je „influencer“ v daném tématu a spojte se s ní/m na cestě k budování komunity.

„Je třeba se i učit, i v praxi upevňovat to, co ses naučil“.

Seneca