Vítejte na přehledu výzev na téma   

L&D

Zde najdete výzvy pro zaměstnance, pro L&D odborníky i pro EDU Heroes. 

Cílem je vybrat si a splnit pro L&D a EDU Heroes jednu výzvu měsíčně a jednu osobní výzvu týdně.

Osobní výzvy

1. Procvičujte naslouchání

Zorganizuj ve vašem týmu následující cvičení. Rozdělte se do skupin po dvou a každému týmu zadejte obecná témata napsaná na kartičkách. Hráč 1 si vylosuje kartičku a musí o tématu mluvit tři minuty. Hráč 2 naslouchá a později zreflektuje hráči 1 podstatu toho, co popsal. Poté jako celá skupina proveďte shrnutí této zkušenosti.

2

30 minut

1. Procvičujte naslouchání

Zorganizuj ve vašem týmu následující cvičení. Rozdělte se do skupin po dvou a každému týmu zadejte obecná témata napsaná na kartičkách. Hráč 1 si vylosuje kartičku a musí o tématu mluvit tři minuty. Hráč 2 naslouchá a později zreflektuje hráči 1 podstatu toho, co popsal. Poté jako celá skupina proveďte shrnutí této zkušenosti.

2

30 minut

1. Procvičujte naslouchání

Zorganizuj ve vašem týmu následující cvičení. Rozdělte se do skupin po dvou a každému týmu zadejte obecná témata napsaná na kartičkách. Hráč 1 si vylosuje kartičku a musí o tématu mluvit tři minuty. Hráč 2 naslouchá a později zreflektuje hráči 1 podstatu toho, co popsal. Poté jako celá skupina proveďte shrnutí této zkušenosti.

2

30 minut

2. Učíme se navzájem

Připrav pro kolegy a kolegyně prezentaci na specifická téma z oblasti vzdělávání. Například: "Jaké faktory ovlivňují učení", "Rozdíl mezi vzděláváním dětí a dospělých", "Jak se učit efektivně" a podobně. Můžete se s kolegy a kolegyněmi v tématech střídat.

2

60 minut

3. Škola hrou

Připrav pro kolegy a kolegyně kvíz s otázkami z oblasti, kterou jako tým chcete rozvíjet. Zkuste podobné aktivity opakovat s tím, že vždy předem vyberete téma a v přípravě se budete střídat.

2

120 minut

4. Mobilní učení

Nainstaluj si do telefonu nějakou vzdělávací aplikaci (Lumosity, Duolingo, Stellarium, Photomath. PlantNet apod.) a používej ji alespoň 2 týdny. Pak nasdílej zkušenosti s kolegy a kolegyněmi.

2

10 x 15 minut

5. Mozek je sval - cvič ho

Vykoušej si trénink mozku na https://www.mentem.cz. Přístup je na 7 dní zdarma, tak ho využij naplno. Pak se poděl o zkušenosti s kolegy a kolegyněmi.

2

7 x 10 minut

6. Víc hlav víc ví

Uspořádej s týmem brainstorming, který se zaměřuje na inovativní řešení problémů spojených s pracovní náplní týmu. Požádej kolegy/ně, aby přednesli nápady a společně je analyzujte. Ty nejlepší zkuste zrealizovat.

2

60 minut + realizace

7. Jaký máme slovník

Sestav seznam odborných termínů/ žargonu, které se vyskytují ve vaší firmě. Požádej kolegy/ně, aby si každý vybral jeden nebo dva termíny a popsal/a je co nejjasněji. To může pomoci rozšířit slovní zásobu a zlepšit komunikaci. Seznam se dá využít také pro nováčky.

2

120 minut

8. Průzkumníci

Udělej průzkum aktuálních trendů a inovací v oboru, ve kterém pracuješ. Vytvoř přehled těch nejzajímavějších a nejdůležitějších a sdílej s kolegy/ěmi, pro které to je relevantní.

1

60 minut

9. TED Talks

Najdi a shlédni nějaké zajímavé přednášky na TED Talks a doporuč je kolegům a kolegyním. Pak můžete o tom, co jste se dozvěděli diskutovat.

1

20 minut

10. Nasdílím výzvu

Máte kolem sebe někoho, kdo není zapojen do výzev kolem vzdělávání a rozvoje? Zkuste mu/jí nasdílet některou z výzev, kterou jste řešili. Čím víc lídí se zapojí, tím větší dopad to bude mít.

1

5 minut

Výzvy pro L&D

1. Vzdělávací Wiki

Vytvořte sdílené úložiště, kde můžou všichni zaměstnanci sdílet odkazy na vzdělávací materiály (podcasty, videa, články apod.). Připravte kolem toho nějakou kampaň, nebo třeba soutěž o nejlepší příspěvek, nejpilnějšího sdíleče atd.

1

120 minut

2. Knižní klub

Rozdělte zaměstnance do menších týmů a každému týmu zadejte knihu, kterou má přečíst v určitém časovém období. Vybrané knihy by měly být vzdělávací nebo by měly mít pro tým, který knihu čte, přidanou hodnotu. Členové týmů ať o knihách diskutují a výstupy sdílejí s ostaními.

2

30 minut + sdílení

3. Křeslo pro hosta

Uspořádejte pro zaměstnance celofiremní podcast/vysílání, který může být přenášen všem zaměstnancům prostřednictvím služby jako např. Zoom, nebo může být k dispozici ke zhlédnutí po jeho skončení. Další možností je pozvat speciálního řečníka (např. výkonného ředitele neziskové organizace, majitele malé firmy atd.). Rozhovor nahrávejte, aby si jej zaměstnanci mohli prohlédnout nebo poslechnout po skončení.

1

180 minut

4. Žádný učený z nebe nespadl

Požádejte zaměstnance, aby se podělili o své dovednosti a o to, jak se v určitém oboru dostali tam, kde jsou (např. aby se marketingový ředitel podělil o 5 hlavních věcí, které dělá pro zajištění vysoce efektivní e-mailové kampaně). Vyzdvihněte vliv různých zaměstnanců na firmu způsobem, který zaměstnancům umožní učit se od svých kolegů a vytvářet nové vazby.

1

120 minut

5. Máte kompetenční model? A mohla bych ho vidět?

Co je to kompetenční model, jak jej vytvořit a jak s ním pracovat? Podívejte se na video a pak se zamyslete, jak vytvořit a využít kompetenční model ve vaší firmě.

3

10 minut + dny na tvorbu

6. Při jídle se …mluví

Spojte prezentaci interního nebo externího odborníka na určitou oblast a oběd. Vaši zaměstnanci si pochutnají na obědě, zatímco budou poslouchat, zapojovat se a učit se. Mnoho společností úspěšně nasadilo tyto obědy s výukou a dnes patří mezi nejoblíbenější  rozvojové aktivity. U zaměstnanců jsou oblíbené i proto, že mají obvykle úzké zaměření, krátkou dobu trvání a chytře a efektivně využívají jejich čas.

1

120 minut

7. Sociální sítě - pomůžou vám hbitě

Formální vzdělávací struktury ustupují krátkým, rozměrově malým formátům, které jsou k dispozici podle potřeby, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli logistických překážek. Proto jsou sociální média tak oblíbenou metodou poskytování obsahu pro rozvoj. Například:
- Na YouTube mohou zaměstnanci zhlédnout rychlé pětiminutové video odborníků ve svém oboru.
- TED Talks pokrývají téměř všechna témata pod sluncem.
- LinkedIn Learning nabízí tisíce online kurzů na různá obchodní, kreativní a technická témata.
- Podcasty, dříve vyhrazené pro zábavu, se stále častěji stahují pro vzdělávací účely.
Připravte zaměstnancům nábídku obsahu podle potřeb vaší firmy a sdílejte ji s nimi..

1

8 hodin na výběr obsahu

8. Služební cesta

Pošlete zaměstnance na interní služební cestu - ať se člověk z jednoho oddělení na den podívá, jak to funguje v oddělelní jiném. Nejlepší je, když jde o oddělení, kde jedno dodává druhému. Stěžuje si Engeneering, že IT neplní jejich požadavky? Třeba budou překvapeni, když uvidí, že IT většinu času řeší výpadky softwaru na výrobní lince (kterou objednal právě Engineering). Zkrátka na interní služebce se lidé dozvědí víc o fungování jiných oddělení a jak je každá práce pro firmu důležitá.

2

120 minut

9. Každý má svého mentora

Vytvořte program mentorování, kde se zaměstnanci propojí s interními mentory, kteří mohou poskytnout podporu a rady v oblastech, ve kterých se zaměstnanci chtějí rozvíjet.

2

4 hodiny

10. Zájmové kroužky

Vytvořte kroužky zájmových oblastí, kde zaměstnanci mohou společně pracovat na projektech a rozvíjet své dovednosti. Tyto kroužky by mohly být zaměřené na oblasti jako kreativita, technologie, komunikace nebo vedení.

2

4 hodiny na téma

Výzvy pro EDU Heroes

1. Komunity

Projdi si náplň všech komunit a pro každou komunitu vytipuj z vaší firmy člověka, pro kterého by byla daná komunita přínosná a domluv s ním/ní, že požádá o vstup.

1

120 minut