Vítejte na přehledu výzev na téma   

INOVACE

Zde najdete všechny týmové i osobní výzvy. 

Cílem je vybrat si a splnit jednu týmovou výzvu měsíčně a jednu osobní výzvu týdně.

Osobní výzvy

1. Chytrost nejsou žádné čáry

Vyzkoušej některou aplikaci pro umělou inteligenci (Chat GPT, Copy.ai, Midjourney, Addai, Jasper, apod.). Sdílej své zkušenosti s kolegy.

1

60 minut

2. Top 10

Připrav pro kolegy prezentaci deseti největších inovací v historii lidstva. Pak diskutujte, jak vidí největší inovace oni.

1

60 minut

3. Konkurenční výhoda

Použij konkurenční produkty/služby nebo reklamní materiály jako podněty a vymysli nápady, jak konkurenci předstihnout. Jak můžeme tvrdit, že jsme o krok lepší nebo nabízíme lepší výkon? Vylepšené komponenty nebo procesy? Jaké slabiny nebo nedostatky můžeme odstranit? Co nedělají, co by si zákazník mohl přát? S vědomím hodnoty naší značky, jak bychom tyto výrobky mohli pojmout?

1

60 minut

4. Co by udělal/a...?

Připrav pro tým hru s podněty - podněty jsou malé karty s logy značek nebo obrázky osobností. Můžete mít například loga společností Audi, Nike nebo Startbucks. Obrázky Supermana nebo Stevena Spielberga. Co by udělala cizí značka nebo slavná osobnost, kdyby vstoupila do vašeho odvětví? Značky/osobnosti by měly být pečlivě vybrány tak, aby do vaší oblasti vnesly vnější, ale relevantní inspiraci z jiných oblastí. Přimíchejte také několik takových, které s tím opravdu nesouvisejí (např. co by v lázeňských službách dělal Morfeus z Matrixu?). Výsledky vás často překvapí - u těch nejtěžších mají lidé schopnost být opravdu kreativní.

2

120 minut

5. Na vlastní kůži

Vydej se ven a navštiv nebo udělej to, co cílový zákazník dělá v reálném životě, nebo si s ním dokonce přímo promluvte. Pozoruj snadnými a efektivními způsoby. Pokud pracuješ na novém produktu pro sportovce, navštiv sportovní událost nebo dokonce trénink a polož několik otázek. Nasaď si chrániče a hoď si míčem! Pokud pracuješ na nových nápadech na jídlo do mikrovlnné trouby, inspiruj se návštěvou módní italské restaurace a prozkoumej některé z nejzajímavějších položek na jídelním lístku. Uvař si jídlo sám/a! Zkrátka něco, co je podobné tomu, co zákazník zažívá v reálném světě. Například navštiv lékaře, zajdi do lázní, navštiv místní park apod. Zamysli se nad tím, co je obtížné, frustrující nebo ne ideální a poté přijď s nápady, jak tuto zkušenost zlepšit.

2

120 minut

6. Nemusí pršet, stačí když kape

V určitém okamžiku vývoje nového produktu, když opadne počáteční nadšení z vynálezu nebo inovace, se možná trochu zamyslíte a řeknete si, že to, co jste vymysleli, je příliš malé nebo bezvýznamné na to, aby to mělo dopad na trh nebo na svět obecně.
To je však chybný způsob uvažování nejen proto, že může zastavit váš výrobek ještě před jeho uvedením na trh, ale také proto, že nikdy nemůžete vědět, jaký dopad bude mít váš nový vynález, i když se zdá jakkoli malý. Jako příklad může sloužit třebas kancelářská sponka nebo lepicí páska, které změnily svět. Najdi deset příkladů takovýchto vynálezů a nasdílej se svým týmem.

1

30 minut

7. Vrána k vráně sedá

Propoj se na LinkedIn s někým, kdo se zabývá inovacemi a napiš alespoň jeden komentář k jeho/jejímu příspěvku.

1

15 minut

8. V nouzi poznáš přítele

Věděli jste, že loni u nás bylo v exekuci 900 tisíc osob? Nebo že 60 % žen s tříletými dětmi bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené nastoupí na úřad práce? A co teprve problémy závislých osob, které nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání, neodvádí sociální ani zdravotní pojištění a tím pádem zvyšují svůj dluh? Jakékoliv takové problémy vedou k začarovanému kruhu, z nějž bez pomoci není cesty ven. Naštěstí jsou tady sociální inovace, jejichž cílem je najít nové řešení na stávající sociální problémy. 
Najdi 3 příklady sociálních inovací ve svém okolí a sdílej v týmu.

1

15 minut

9. Co je psáno, to je dáno

Věnuj deset minut prozkoumání LinkedIn stránek vašich konkurentů (nebo firem, kterým závidíš) a zjisti, čím se chlubí, nebo jakým výzvám čelí. Zamysli se, jak to může ovlivnit váš byznys.

1

10 minut

10. Příklady táhnou

Vyber si jednu věc ze svého seznamu úkolů a pět velmi odlišných, slavných lidí. Zamysli se nad tím, "jak by k tomuto úkolu přistupovali oni?", abys našel/a nové způsoby, jak věci dělat (např. Hermiona Granger, Donald Trump, Jan Žižka, Bruce Lee, Dalajláma).

1

10 minut

11. Víc hlav víc ví

Zeptej se tří lidí mimo tvůj tým, co pro ně znamená slovo "inovace". Pak se zamysli nad tím, proč má slovo inovace pro každého trochu jiný význam.

2

30 minut

12. Vystup z komfortní zóny

Zkus pracovat někde, kde obvykle nepracuješ. S jiným týmem a/nebo v jiném prostředí. Jak jsi se cítil/a? Co fungovalo lépe a co hůř?

2

během dne

13. Ďábel se skrývá v detailu

Kresli stejný předmět, například hrnek na kávu, každý den po dobu jednoho týdne nebo déle. Zjisti, jakých nových detailů nebo nuancí si všimneš, když budeš předmět každý den zkoumat. Takové extrémní soustředění by mělo zlepšit tvoje vnímání detailů a pomoci ti všímat si nových prvků ve tvojí práci.

1

5 x 5 minut

14. Kreslení vzhůru nohama

Pro toto cvičení najdi obrázek obličeje nějaké osoby - pokus se najít nápadný obrázek někoho se zajímavým obličejem. Až si vybereš obrázek, otoč ho vzhůru nohama a začni ho překreslovat. Důležité je snažit se zapomenout na to, že kreslíš lidskou tvář; místo toho se soustřeď na tvary, linie, úhly a světlé a tmavé skvrny. Nepřemýšlej o rysech obličeje, prostě zkoumej detaily obrázku. Po dokončení otoč kresbu správnou stranou nahoru - možná budeš překvapen/a, jak přesná tvoje kopie je.

1

10 minut

15. Co dobrého si ponechám

 • Vezmi si tužku a papír a napiš si seznam bodů, co příjemného a užitečného teď zažíváš, co ti poskytuje radost, uspokojení a dobrý pocit. Pojmenuj co nejpřesněji co to je, jaké podmínky jsou pro to potřeba, kdo u toho je, kdy se to děje.
 • U každé položky svého seznamu si stanov její prioritu s jakou ji budeš chtít mít v budoucnu.
 • U položek s nejvyšší prioritou si promysli, jak je začleníš do svého života.
 • Pokud se něco na tvém seznamu týká i někoho třetího (partnera, dětí, kolegů, ..) jasně jim to již dnes komunikuj a dohodni se s nimi, jak to bude fungovat.
 • Vyber si někoho hodně blízkého a sdílej s ním, k čemu jsi dospěl. Dej mu kopii svého seznamu a požádej ho, zda by ti jej občas připomněl. Další kopii svého seznamu dej do dopisu se svojí adresou a požádej někoho spolehlivého, ať ti jej za pár měsíců pošle.

1

30 minut

16. Knihy jsou nádobami ducha

Zajdi do knihkupectví nebo knihovny a navštiv oddělení, které vůbec nesouvisí s tvojí prací nebo knihami, které běžně čteš. Vyber si knihu a přečti si ji, abys zjistil, jaké nové znalosti můžeš získat. Poznávání oborů, které se liší od tvého, tě může obeznámit s novými způsoby zvládání práce.

2

podle knihy

17. Volné psaní

Naplánuj si každé ráno po dobu jednoho týdne několik minut na psaní volného toku myšlenek. Tento typ volného psaní, kdy píšeš bez přestávky vše, co tě napadne, je skvělým způsobem, jak objevit některé své podvědomé nápady, které mohou vést k inovativním řešením pracovních problémů.

1

5 x 5 minut

18. Použij absurdní korelaci

Náhodně vlož prst do knihy, vyhledej nejbližší podstatné jméno a zeptej se sám/a sebe: "Jak se tento problém podobá (doplň aktuální problém, který řešíš)?". Brainstorming tímto způsobem ti pomůže získat jiný náhled na problém.

1

10 minut

19. Seberozvoj skrze inspirativní setkání

 • Vezmi si tužku a papír a napiš si seznam lidí, které osobně znáš a připadají ti inspirativní. U každého z nich si napiš, co by ses od nich mohl dozvědět/naučit, o co by tě mohli obohatit.
 • U každé osobnosti v seznamu si napiš otázku/otázky, na které hledáš ve svém životě/ve své práci odpovědi a daná osobnost by odpovědi na ně mohla znát nebo mít nějaké zajímavé pohledy a informace s nimi související.
 • Vyber si první tři osobnosti, od kterých se pocitově můžeš teď naučit/dozvědět nejvíce. Oslov je s žádostí o setkání.
 • Před setkáním se podívej do svého seznamu a připomeň si otázku/otázky, na které bys rád znal odpovědi. Na setkání je nezapomeň položit.
 • Na setkání pozorně naslouchej všemu, co tvoje osobnost říká, zkus mít co nejmenší poměr toho, co říkáš ty a co říká osobnost, doptávej se, čemu nerozumíš. 
 • Po setkání si udělej chvíli času a odpověz si na následující otázky: Co zajímavého jsem se dozvěděl(a)? Co nového jsem se naučil(a)? Co jsem si díky setkání o sobě uvědomil(a)? Co z tohoto nového, by se dalo využít v mém životě? Co dělat přestanu? Co budu dělat jinak? K čemu dalšímu mě setkání inspirovalo, co dalšího ještě udělám?
 • Pokud budeš chtít jít ještě dál, doplň seznam o lidi, které osobně neznáš. Požádej někoho, ať tě s nimi seznámí. Pokud to není reálné, zkus si přečíst nějaké jejich knihy a články, poslechni si videa. Pokud je k dispozici nějaké veřejné či online vystoupení, zúčastni se ho. Připrav si předem svoji otázku, seber odvahu a na setkání ji polož. Po setkání si projdi výše uvedené otázky.

3

3 x 60 minut

20. Uhlíková stopa

Spočítej si svoji uhlíkovou stopu (např. zde: https://www.uhlikovastopa.cz/cs/osobni-uhlikova-stopa) a pak se zamysli, jakými způsoby bys mohl/a tuto uhlíkovou stopu snížit. Sdílej svůj výsledek a nápady s týmem.

1

30 minut

Týmové výzvy

1. Bez spojení není velení

Nucené propojení je cvičení, které slouží ke spojení zdánlivě nesouvisejících nápadů do nového konceptu, který může sloužit nové nebo stávající potřebě. Příkladem vynucených spojení je zvonek s kamerou, hodinky Apple Watch, 3D tisk, chytré ledničky a dokonce i starý známý švýcarský armádní nůž.
Při tomto cvičení nech svůj tým sedět v místnosti bez jakýchkoli mobilních zařízení nebo počítačů. Na tabuli napiš seznam náhodných předmětů (nebo si do místnosti přines řadu náhodných předmětů).
Poté je nech vybrat dva nebo více předmětů a určit, zda existuje způsob, jak je lze propojit. I když to může být zpočátku frustrující a často to vede k hloupým výsledkům, je to skvělý způsob, jak jim pomoci přemýšlet mimo rámec a zvážit nové koncepty, které by je jinak možná nenapadly.

1

60 minut

2. Nerušte mé kruhy 

Cílem cvičení 30 kruhů je posunout hranice kreativity vašich zaměstnanců tím, že v krátkém čase promění tvary v rozpoznatelné objekty.
Dej každému ze zaměstnanců list papíru, který obsahuje 30 stejných prázdných kruhů. Poté jim dej dvě až čtyři minuty na to, aby vymysleli co nejvíce variant kruhů. Možná uvidíš nakreslené základní koncepty - baseballové míče, glóby, oční bulvy, hodiny atd. - ale pravděpodobně budeš překvapen/a i inovativnějšími koncepty, které se začnou objevovat.

1

30 minut

3. Hlavním nepřítelem kreativity je zdravý rozum

Zorganizuj pro svůj tým následující cvičení: Během 10 minut musí skupina/y vymyslet co nejvíc způsobů, jak něco využít (staré noviny, nepoužité krabice od pizzy atd.). Pak nápady společně proberte a třeba i vyberte ty nejlepší. Toto cvičení skupinu zahřeje a sníží její zábrany sdílet své nápady s ostatními členy týmu.

.

1

30 minut

4. iPřání

Inovace musí řešit nějaký problém. Uspořádej pro svůj tým následující cvičení: Účastníci se mají individuálně zamyslet nad problémem nebo potíží, o které vědí, že se s ní lidé potýkají. Poté jsou jednotlivci požádáni, aby vytvořili týmy o 3-5 členech, aby prodiskutovali jednotlivé nápady a rozhodli se, který z nich lze nejlépe vyřešit pomocí aplikace v telefonu. Skupina je pak požádána, aby rozhraní aplikace znázornila na velkém náčrtu telefonu (velikosti flipchartu), který pak sdílí se zbytkem skupin.

1

60 minut

5. 1 + 1 = 1

Zorganizuj pro svůj tým následující cvičení: Každý ať myslí na nějaký předmět. Vytvořte dvojice a vezměte si list papíru. Nyní se ve dvojicích podělte o to, jaké předměty jste s kolegou/yní vymysleli. Pak začněte s nápady - jaký by mohl být kříženec, který vznikne spojením těchto dvou předmětů. Pokuste se předmět představit a co nejpodrobněji ho popsat: k čemu slouží, z jakého materiálu je vyroben, jakou má barvu atd. Pak nakreslete jeho obrázek (raději větší velikosti). Po uplynutí pěti minut by každá dvojice měla představit svůj hybrid, ukázat jeho nákres a pokud bude dost času, diskutovat o něm.

1

30 minut

6. Kdo si hraje nezlobí

Každý den po dobu jednoho týdne si v týmu na 20 minut stanovte pravidlo, že si každý musí hrát. Připravte si do kanceláře různé hry nebo stavebnice. Nechte mozek odpočinout a prostě se bavte. Budete se divit, co to způsobí.

2

5 x 20 minut

7. Inovační workshop

 • Sejděte se s týmem na společném workshopu k inovacím. Začněte tím, že každému dáte za úkol hledat na internetu relevantní informace o tom, jaké jsou trendy ve vašem oboru, co přinese vašemu oboru budoucnost. Dejte na hledání nějaký rozumný čas, např. 20- 30 minut.
 • Každý, kdo najde něco zajímavého a inspirativního, ať stručně představí “trend” ostatním v týmu. Z jednotlivých představení sepište všem viditelný heslovitý seznam.
 • Vyberte rozumný počet položek (např. 3 hlavní trendy), kterým v týmu věříte, že mají vysokou míru pravděpodobnosti a zároveň budou mít znatelný dopad do práce vaší firmy/vašeho týmu.
 • Rozdělte tým do skupin. Ideální jsou skupinky po třech - tzv. triády. Rozdělte položky ze seznamu trendů do triád. Ideálně si pak každá skupina vybere jiné téma.
 • Úkolem každé skupiny (triády) je specifikovat, jak můžete informace o trendu využít jako tým - co byste měli udělat - inovovat ve své práci, abyste byli “in”. Co nejkonkrétněji a nejpřesněji. Dejte si na práci skupinek nějaký rozumný čas (30-60 min). 
 • Poté si nasdílejte navzájem, na co jste ve skupinkách přišli. Udělejte ze všech nápadů seznam toho, proč a co byste mohli jako tým inovovat.
 • Vyberte z inovací ty, které vyhodnotíte jako tým jako nejpřínosnější. Nevybírejte jich moc, tak 2-3. Vrhněte se do jejich realizace a inovujte!
 • Opakujte toto cvičení se svým týmem minimálně jednou za půl roku, spíše jednou za kvartál.
 • Zrekapitulujte před ním co jste dosud z inovací udělali. Součástí rekapitulace udělejte i retrospektivu.

2

120 minut

8. Systematická inspirace

 • Sejděte se s týmem na společném workshopu. Vytvořte z členů vašeho týmu skupinky. Ideální jsou skupinky po třech - tzv. triády.
 • Dejte skupinkám - triádám - první úkol. Vymyslete oblasti, kterých by nás měly prioritně zajímat vzhledem k našemu oboru/produktu. Popište co nejkonkrétněji, co nového se chystá, vzniká, co se povedlo i co se nepovedlo.
 • Nasdílejte si mezi skupinkami navzájem na co jste ve skupinkách přišli. Udělejte seznam a spojte podobné.
 • Vyberte ze seznamu ty oblasti, které vyhodnotíte jako tým jako nejpřínosnější. Nevybírejte jich moc, tak 3-5.
 • Vytvořte nové skupinky, aby se členové vašeho týmu ve skupinkách promíchali (ideální jsou opět skupinky po třech - tzv. triády).
 • Zadejte druhý úkol: určete ve skupinách, jaké zdroje jsou pro danou oblast nejrelevantnější a nejpřínosnější (mix českých i zahraničních). 
 • Nasdílejte si mezi skupinkami navzájem na co jste ve skupinkách přišli.
 • Vyberte pro každou oblast nejzajímavější zdroje, které se rozhodnete sledovat. Mohou to být weby, podcasty, videa, databáze…
 • Vytvořte ještě jednou nové skupinky, aby se členové vašeho týmu zase promíchali (ideální jsou opět skupinky po třech - tzv. triády).
 • Zadejte třetí úkol : Vymyslete ve skupinách způsob, jakým způsobem budete zdroje monitorovat, informace ověřovat a jak je sdílet.
 • Naposled nasdílejte mezi skupinkami na co jste ve skupinkách přišli. Vyberte nejlepší řešení. Poznámka: řešením může být např. rozdělení monitoringu zdrojů mezi jednotlivé členy týmu. S tím, že pravidelným bodem vaší společné týmové porady může být sdílení novinek. Členové týmu se střídají a na každé poradě jeden z nich v tomto bodu porady informuje ostatní o identifikovaných zajímavých novinkách.
 • Minimálně jednou za půl roku, spíše jednou za kvartál, proveďte revizi oblastí a zdrojů.
 • Zrekapitulujte před ním co jste dosud udělali. Součástí rekapitulace udělejte i retrospektivu.

1

90 minut

9. Burza sdílení

 • Každý člen týmu si vezme tužku a papír a napíše si seznam svých talentů - co umí, co mu/jí jde tak nějak samo od sebe a jde to dobře. Co ho/ji opravdu baví dělat. Může to být opravdu cokoliv - nějaká manuální práce, něco uměleckého, tvůrčího, ale třeba i naslouchání, povzbuzování, vymýšlení.
 • Dále si každý napíše i seznam věcí, které vlastní, které nejsou tolik osobní a které by se mohly půjčovat. Může to být třeba auto, nosič na kola, nějaké sportovní vybavení, které používá zřídka, nějaké zahradní či domácí přístroje, cokoliv. Každý vybere ze seznamu činností tři, které ho/ji nejvíce baví. A ze seznamu věcí tři, které používá nejméně.
 • Popřemýšlejte, komu by se mohly vybrané činnosti a věci hodit, komu by mohly být užitečné.
 • Nabídněte je konkrétním lidem k využití. Nenuťte je, nabídněte, když odmítnou, je to v pořádku, jen to přijměte. Sdělte jasně a srozumitelně, že nic za poskytnutí/půjčení nechcete. Pokud přesto bude něco nabídnuto, s radostí to přijměte.

1

30 minut

10. Každý může být umělcem

Uspořádejte týmový umělecký projekt z recyklovaných materiálů: Den předem společně prohledejte koše a shromážděte např. prázdné role od papírových ručníků nebo toaletního papíru, plastové nádoby, krabice od potravin, lepenku, časopisy a katalogy, krabice od vajec a cokoli dalšího zajímavého. Na vlastní akci si připravte lepicí pásku, lepidlo, barvy, pastelkami, fixami a začněte tvořit společné umělecké dílo.

1

120 minut