6. Víc hlav víc ví

Zorganizujte se svým týmem aktivitu na důležitost zpětné vazby.

Instrukce:

Rozdělte tým na 3 skupiny.

Skupina A udělá brainstorming co nejvíce důvodů, kvůli kterým se můžeme zdráhat někomu poskytnout zpětnou vazbu.

Skupina B udělá brainstorming co nejvíce věcí, které jim pomohou dosáhnout zpětné vazby. K čemu jim může zpětná vazba pomoci?

Skupina C udělá brainstorming co nejvíce věcí, díky kterým by zpětná vazba byla efektivní.

Dejte týmům 15 minut na brainstorming, pak požádejte každý tým, aby své nápady prezentoval. Pak tyto nápady v týmu diskutuje.