5. Pravda vítězí

Zorganizujte v týmu schůzku na poučnou zpětnou vazbu.

Během schůzky se tým učí, jak poskytovat zpětnou vazbu poučným způsobem.

Jak poskytovat poučnou zpětnou vazbu:

Nejprve někdo řekne, co si myslí, že je na druhé osobě pozitivní. Poté řekne, co může zlepšit. A nakonec, co chce, aby druhá osoba udělala hned teď, aby se v daném tématu zlepšila. Tímto způsobem druhá osoba doslova ví, co má se zpětnou vazbou udělat. Postupně se všichni vystřídejte.

Po skončení cvičení můžete cvičení vyhodnotit. Jak snadné či obtížné bylo jednání podle zadaného pokynu? Jaké bylo vymyslet akci na zlepšení?