1. Řekni mi, co si myslíš

Připravte společně s vaším týmem mood meter a začněte jej používat.

Co je to mood meter? Je to nástroj, který je navržen tak, aby nám pomohl naučit se rozpoznávat emoce u sebe i u druhých s rostoucí přesností a rozvíjet strategie pro regulaci (nebo zvládání) těchto emocí. Poskytuje nám "jazyk", kterým můžeme mluvit o svých pocitech. Může to být fyzický nástroj, nebo aplikace. Důležité ale je, aby bylo součástí práce s tímto nástrojem nejen pouhé vyplnění, ale i sdílení v týmu proč se cítíte zrovna tak jak v mood meteru ukazujete. Proto doporučujeme začlenit diskusi kolem mood meteru do pravidelných týmových schůzek.