Vítejte na přehledu výzev na téma   

Styly leadershipu, situační leadership

Zde najdete všechny výzvy k danému tématu. 

Po splnění výzvy nezapomeňte vyplnit sebehodnotící dotazník 

Výzvy

01 Nastav si zrcadlo

Udělej si sebereflexi – zeptej se sám/a sebe "Co se mi podařilo? V čem si myslím, že jsem dobrý/á? Co si myslím, že bych měl/a zlepšit?". Sepiš to a pověs viditelně na svém pracovním místě.

2

10 minut

02 Inspiruj se ostatními

Vyber si jednoho leadera, kterého obdivuješ. Může to být někdo ze současné i bývalé práce, nebo klidně známá osobnost (Steve Jobs, Donald Trump, T. G. Masaryk...) a do skupiny Leadership Akademie napiš důvody, proč ho/ji obdivuješ (styl, inteligence, charisma atd.).

1

10 minut

03 Leader jde příkladem

Nasdílej do skupiny Leadership Akademie jednu konkrétní situaci, kdy jsi byl/a pro svůj tým příkladem. Popiš konkrétně, v čem tvůj příklad spočíval. (Vzpomeň si na 5 znaků ZG leadera - týmovost, inspirace, důvěra. komunikace, cílevědomost)

2

5 minut

04 Různí lidé, různý způsob

Situační leadership je způsob vedení, který vychází ze zásady, že různé lidi v týmu vedeme různým způsobem. V ještě přesnějším podání: různé lidi vedeme v různých situacích různým způsobem.

Vzpomeň si, kdy jsi přizpůsobil/a svůj styl určité situaci, nebo určitému člověku a pak svoji zkušenost nasdílej  do skupiny Leadership Akademie.

2

10 minut

05 Styly vedení

Direktivní styl spočívá v jednosměrné komunikaci ze strany manažera, který svým zaměstnancům dává jasné pokyny.

Konzultativní styl je méně direktivní a více založený na výměně názorů a diskuzích. Manažer si sice nárokuje udělat finální rozhodnutí, ale ještě předtím si vyslechne připomínky a návrhy ostatních.

Podporující styl si zakládá na úzké spolupráci manažera a podřízených, a proto také nejvíce posiluje týmového ducha.

Delegativní styl vyžaduje, aby v týmu figurovali vysoce schopní a vyzrálí zaměstnanci, kteří se nebojí převzít zodpovědnost a plnit úkoly samostatně. 

Nasdílej  do skupiny Leadership Akademie, který styl je "tobě vlastní" a jaké má výhody a nevýhody.

3

15 minut

06 Těžká chvíle

Nasdílej  do skupiny Leadership Akademie nejtěžší situaci, týkající se pracovních vztahů, kterou jsi ve svém týmu řešil/a a jak jsi ji vyřešil/a. Udělal/a bys to dnes jinak?

2

10 minut

07 Učíme se celý život

Sdílej s ostatními ve skupině Leadership Akademie, co nového jsi se za poslední dobu naučil/a. Jednu věc, týkající se práce a jednu ze svého soukromí. 

1

5 minut

08 Výzvy pro ostatní

Vymysli výzvu k tomuto tématu, kterou můžeme přidat na seznam, až toto téma zase přijde na řadu. Pošli svému P&C BP.

1

5 minut