Základní principy a proč bychom měli OKR zkusit

Toto vysílání je k dispozici pouze uživatelům s placeným členstvím.

Chcete-li sledovat vysílání z archivu, staňte se součástí Red Button EDU komunity a aktivujte si členství.

Vyzkoušet na 14 dní zdarma

Materiály doplňují a rozšiřují informace, které zazněly v tomto vysílání. Umožňují vám samostudium tématu do hloubky, pokud máte chuť a čas.

Pro zobrazení materiálů je potřeba mít aktivováno plné členství.

Vyzkoušet na 14 dní zdarma

Jak vypadá Objective and Key Results a jaké mohou být výhody a výzvy při jejich používání? Inspirujte se. Zobrazit více…

OKR (Objectives and Key Results) je systém pro nastavení firemních a týmových priorit a strategických cílů. Cíle (Objective) se stanovují na určité časové období, většinou rok a čtvrtletí. Klíčové výsledky (Key Results) určují, zda byl cíl (Objective) dosažen.

Součástí dílu bude rozhovor se dvěma hosty, kteří OKR dlouho používají a podělí se o své zkušenosti.

Proč vysílání sledovat?

  • OKR umožní prioritizaci úkolů s ohledem na strategické firemní cíle.
  • OKR umožní lépe komunikovat firemní a týmové cíle napříč firmou.
  • OKR vytváří návyky, které vedou k dosahování cílů.

Co si odnesete?

  • V čem mohou být OKR přínosem pro firmu a tým.
  • Jak vlastně Objectives and Key Results vypadají.
  • Kudy do toho a co si nastudovat.

Kdo jsou hosté?

Hana Jadavan

Hanka Jadavan sama sebe nejraději nazývá Agilfluencerem. Věří, že ve firmách by se k dospělým mělo chovat jako k dospělým a že svůj plný potenciál dokážeme využít pouze pokud dostaneme svobodu se samostatně rozhodovat, pracovat na věcech, které nám samotným dávají smysl, a možnost se všestranně rozvíjet. Její osobní misí je tak podpora rozvoje samo-organizovaných týmů a svobody a štěstí v práci.

Své znalosti a praktické zkušenost předává nejčastěji formou školení a mentoringu v oblasti agility, moderního leadershipu a seberozvoje. Je také spoluzakladatelkou komunity #CzechAgile, jejíž misí je navracet agilitu ve firmách zpět od procesů směrem k agilním hodnotám a principům. Ve volném čase píše na Instagramu recenze na školení a seberozvojové knihy.

Zbyšek Němec

Zbyšek Němec je dlouholetým zastáncem agilního vývoje a budování pro-zákaznického mindsetu v IT firmách. V Kenticu dlouhodobě spoluvytváří kulturu zaměřenou na výsledky (hodnotu pro zákazníky), která využívá principů osobní zodpovědnosti a autonomie. Jeho vášní je budování lidské firemní kultury, jednak jako nástroje pro dosažení strategických cílů firmy, jednak jako základu pro prostředí, ve kterém se budou jeho kolegové cítit dobře a bude podporovat jejich růst a vnitřní motivaci.

16 min | 29. 4. 2021 | Pořad: Mistrovství v OKR

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Nedílnou součástí každého vysílání je praktická výzva, která vám pomůže lépe ukotvit nově získané znalosti.

Pro zobrazení je potřeba mít aktivováno plné členství.

Vyzkoušet na 14 dní zdarma