Věda jako kompas moderní doby

Věda má v naší společnosti svoje místo. Nadační fond Neuron se dlouhodobě snaží o zvyšování prestiže českých vědců a jejich zkoumání. Každoročně oceňují zajímavé vědce a vyzdvihují přínosy jejich práce pro naši společnost. Věří, že je to právě věda, která nám pomáhá najít odpovědi na otázky současného světa a inspirovat každého z nás.

Jeden z největších mecenášů ve vědě byl Josef Hlávka, kterého několikrát Monika Vondráčková na snídani zmínila, hlásal že pokud se má společnost rozvíjet a posouvat dopředu, tak je důležité podporovat především vědu a umění.

Jiří Friml zmínil obrovskou výhodu interdisciplinárního institutu, tedy kolektivu inženýrů, matematiků, biologů a dalších odborníků pod jednou střechou, kteří spolu spolupracují. Díky širokému spektru profesionálů vznikl také unikátní mikroskop, který Jiřímu a jeho tým pomáhá ve výzkumu.

Jak Michal Šimíček, tak Jiří Friml zdůraznili důležitost mezinárodních týmů v laboratořích, ve kterých vědci při dosahování společného cíle zapomínají na všechny kulturní či náboženské rozdíly. Různé typy lidí ve výzkumném týmu přináší větší efektivitu a lepší výsledky zejména díky různorodému myšlení, odlišných úhlů pohledu, anebo například nutnosti vystoupení z vlastní komfortní zóny.

Kdo jsou hosté?

Monika Vondráková

Spoluzakladatelka Nadačního fondu Neuron na podporu vědy. Vedle úspěšného vedení NF Neuron se podílela na založení několika dalších nadačních fondů. Její profesní dráha začínala v BNP Dresdner Bank, kde měla na starosti privátní investice, ve společnosti RSJ působila několik let na pozici ředitelky komunikace. V současné době odpovídá za rozvoj značky ABRA Software. Za klíčové považuje podporu a udržení špičkových vědců v České republice, protože mají zásadní roli v rozvoji naší společnosti stejně jako budování značek v úspěchu českých firem.

Jiří Friml

Laureát Ceny Neuron 2019 v oboru biologie. Ocenění získal za výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Jeho cesta k vědeckému úspěchu vedla přes brazilské pomeranče a otravu rtutí až do Rakouska, kde na prestižním Institute of Science and Technology Austria působí dodnes. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

Michal Šimíček

Laureát Ceny Neuron 2019 v oboru medicína. Michal Šimíček byl oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci. Ačkoliv získal vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridge, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde rozjel špičkové vědecké centrum, kde vyvíjí unikátní technologii buněčné terapie pro léčbu rakoviny.

Výzva

Reflexe snídaně Brain&Breakfast

Časová náročnost: 20-60 minut

Výzva

Promyslete si a odpovězte na níže uvedené otázky. V klidu a o samotě vyplňte nejprve za sebe a poté zkuste krátce diskutovat se svými kolegy.

Proč se do výzvy pustit?

Reflexe Vám pomůže si ukotvit a lépe zapamatovat informace, které jste se dozvěděli. Pomůže zároveň pomocí jednoduchých otázek převést nabyté informace do praxe jak v pracovním, tak i třeba v osobním životě.

Diskuse

Online vzdělávání, které vás vtáhne (NEW) Fóra VYSÍLÁNÍ: Věda jako kompas moderní doby

  • Toto téma je prázdné.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
  • Autor
    Příspěvky
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
  • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.