Technologická revoluce a její dopady na společnost

82 min | Pořad: Brain&Breakfast

Moderuje: Jan Mašek | Host: Vladimír Mařík

Nenechte si ujít živé vysílání. Registrujte se.

S registrací získáte možnost sledovat vysílání on-line a živě, zapojit se do diskuse s hostem i včasné upozornění na toto a všechny další živé přenosy Red Button EDU. Využijte zkratku ke kvalitním informacím.

Snídaně nabídla hlavní principy Průmyslu 4.0, zejména komunikační prosíťování, virtualizace prvků fyzického světa a znalostmi podporovaná integrace systémů. Velký význam v systémové integraci hrají dobře strukturované a organizované znalosti ve formě ontologií.  Vladimír Mařík představil novou roli robotů v průmyslové revoluci i dopady myšlenek Průmyslu 4.0 na energetiku, chytrá města, zdravotnictví atd.

Pozornost také věnoval dopadům na život společnosti, které mohou být jak pozitivní, tak i negativní. Technologická revoluce silně ovlivní trh práce i vzdělávací soustavu. Postupně se některé obecnější principy promítají i do fungování společnosti a státu.

Kdo je Vladimír Mařík?

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Technická kybernetika. Na této fakultě působil v letech 1975 až 2015 postupně jako odborný asistent, docent, profesor (jmenován v roce 1990), vedoucí katedry kybernetiky – EU centra excelence (1999-2013). V roce 2013 se stal zakladatelem a v letech byl 2013-2018 ředitelem nově budovaného vysokoškolského ústavu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), nyní je vědeckým ředitelem tohoto ústavu. Jeho výzkumná práce se orientuje na kybernetiku, robotiku a umělou inteligenci. Je autorem či spoluautorem 10 knižních monografií, 160 odborných článků a 5 amerických patentů.
V letech 1993 – 2009 současně působil jako zakladatel a ředitel Výzkumného centra Rockwell Automation Praha, od roku 2010 je předsedou představenstva firmy CertiCon, a.s. Podílel se na přípravě národní iniciativy Průmysl 4.0.

Mějte přístup k metodikám a questům!

Podpořte nás a navíc získáte unikátní materiály, které vám pomohou nové informace aplikovat do vaší každodenní praxe. Získat ale můžete mnohem víc. Přesvědčte se sami.


Zeptejte se na to, co vás zajímá