Mí učitelé

Jan Mašek bude ukazovat moudrost a praktické zkušenosti svých učitelů. Bude se pravidelně potkávat s Jánem Košturiakem, Radvanem Bahbouhem a Lubošem Malým, se kterými bude diskutovat témata vždy od filosofické roviny až do konkrétních detailů. Od „proč“ přes „co“ k „jak“.
Co mají všichni protagonisté tohoto pořadu společného? Všichni jsou to renesanční lidé mnoha oborů a profesí, ale spojuje je ohromná znalost a zkušenosti. Získejte prostřednictvím hovorů s nimi kus jejich vidění světa i pro sebe.
Témata, která protagonisté v hovorech budou pokrývat, budou inovace, síťování, budování ekosystémů, podnikání, osobní rozvoj, učení. Ale to nejsou všechna – všichni jsou připraveni věnovat se i tématům, které si vyberou sami diváci. Vše bude postaveno na praxi a konkrétních zkušenostech, vědě a kritickém myšlení a myšlence, aby si každý divák mohl odnést nejen inspiraci, ale i konkrétní akce do svých životů.
45 minut rozprav a příkladů z praxe je následováno dalšími 45 minutami živé interakce s diváky. Získejte nadhled i zkušenosti inovátora, síťovače a psychologa na dlani.

Moderuje Jan Mašek.

Protagonisté

Učitel: Ján Košturiak

Podnikatel, inovátor, udržitelnost

Ján Košturiak vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens.

Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě. Buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Pracuje v komunitě Dobrý pastier, ve které se nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit.Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Učitel: Radvan Bahbouh

Vědec, psycholog, kouč

Radvan Bahbouh je vedoucím katedry psychologie na Univerzitě Karlově a zároveň vede týk koučů v QED. Sám o sobě na stánkách QEDu říká: „Koučování se věnuji aktivně už 20 let. Jelikož kombinuji účinné prvky různorodých psychologických směrů, a využívám psychologických poznatků a dovedností k tomu, abych své postupy vhodně individualizoval, jsem představitelem psychologického koučování. Koučování se věnuji i didakticky. O psychologii sebekoučování jsem napsal knihu Pohádka o ztracené krajině. Vedle koučování jsem absolvoval řadu různých psychoterapeutických výcviků a mám psychoterapeutickou praxi, zaměřenou především na krizové intervence. Jednou z mých nejsilnějších stránek je schopnost inspirovat lidi k osobnímu růstu.

Učitel: Luboš Malý

Síťování a decentralizace

Jednou nohou je ve velké firmě (The LEGO Group) a věnuje se vývoji technologií, které budou jednou vyrábět hračky budoucnosti. Tou druhou spoluvytváří síť Red Button, kde se lidé potkávají, spolupracují, rozvíjí se navzájem a posouvají dění v českých a slovenských firmách kupředu.

V obou prostředích se věnuje tomu, aby lidé spolupracovali efektivně a lidsky, ať už na jednom místě nebo na druhé straně planety. Vždy hledá způsoby, jak měnit systémy na ekosystémy, organizace na organismy, zaměstnance na podnikatele a hierarchie na komunity.

Žák: Jan Mašek

O svých učitelích Jan Mašek tvrdí: “Ján je pro mě velký učitel. Moc bych chtěl naše rozhovory, o inovacích podnikání a novém světě, stejně jako Jánovy myšlenky nabídl i dalším lidem. Věřím totiž, že nebudou inspirací jen pro mě. Radvan mi pomáhá dívat se na věci s klidem a očima kouče. A o Lubošovi jsem už mockrát říkal, že je mým velkým učitelem. Jeho pohledy na fungování decentralizovaných organizací a ekosystémů mě nepřestává inspirovat ani po těch letech, co se spolu známe.

Ochutnávkový díl

Ochutnejte, jak tvoříme jednotlivé pořady. Projděte si kompletní obsah,
který je přístupný divákům po registraci, či těm, kdo nás podporují.

Ochutnávka

Firmy a způsoby práce, Leadership

18. 9. 2020 v 8:30 | 66 min

Ján Košturiak a Jan Mašek:

Mí učitelé – Ján Košturiak

Vysílání připravujeme