Mí učitelé – Ján Košturiak

Nasajte atmosféru Red Button EDU. Podívejte se na kompletní ukázku vysílání tak, jak je dostupné registrovaným uživatelům.

66 min | Pořad: Mí učitelé

Moderuje: Jan Mašek | Host: Ján Košturiak

Ján Košturiak je renesanční člověk s obrovským přesahem. Jan Mašek, jeden za zakladatelů sítě Red Button, jej považuje za svého velkého učitele a chce zachytit a nabídnout jeho myšlenky o inovacích, podnikání a novém světě. Vždy na jiné téma, které začne filozoficky, ale rychle přejde do praktických odrazů filozofie.

[vysilani]

Kdo je Ján Košturiak?

Vystudoval strojírenství a průmyslové inženýrství, dlouhoudobě spolupracoval s největší evropskou společností pro aplikovaný výzkum Fraunhofer, spolupracoval na vývoji systému Simple++ (dnes PlantSimulation) a na desítkách inovací s nadnárodními i domácími firmami – např. VW, Mercedes, Siemens.

Je spoluzakladatel společnosti IPA Slovakia, zemědelského družstva Agrokruh, spolupracuje na vývoji customizovatelného eBiku a jeho aditivní výrobě, buduje vlastní Podnikatelskú univerzitu, ve které propojuje inovátory a podnikatele. Pracuje v komunitě Dobrý pastier, ve které nachází 350 lidí z okraje společnosti návrat do života s pomocí podnikatelských aktivit.

Žije mezi Varínem na Slovensku a Měrůtkami na Moravě s manželkou Milenou a dětmi Jánem, Lucii a Zuzanou. Věnuje se jízdě na horském kole, turistice a psaní knih.

Mezioborová inspirace

Časová náročnost: 2h

Výzva

Proč se do výzvy pustit?

 • Různá odvětví a obory řeší různé věci různými způsoby. Ve své oblasti mají svá know-how, postupy a techniky, které v jiných oborech schází a čekají na objevení.
 • Inspirativní člověk z jiného oboru nebo odvětví Ti může tyto věci odhalit a rozšířit tak tvé obzory a obzory tvého oboru.
 • Dostaneš tak i příležitost, jak se na sebe a svůj obor podívat z jiného pohledu, tzv. out-of-box.
 • Možná tak identifikuješ skvělý nápad na zlepšení nebo oblasti ve kterých se dál rozvíjet.
Přijmout výzvu Výzvu přijalo již 6 lidí
Po přijetí výzvy se vám zobrazí detailní instrukce.

Co mám udělat?

 • Sejdi se s inspirativním člověkem z jiného oboru/odvětví.
 • Inspiruj se, co a proč v něm dělají jinak než v jiných oborech.
 • Poznatky aplikuj na svůj obor a svou práci.
 • Instrukce níže Tě povedou.

Podrobné instrukce

 1. Sepiš si seznam lidí, které osobně znáš, připadají Ti inspirativní a pohybují se v jiných oborech než ty. Vyber si jednoho.
 2. Naplánuj si s ním/ní setkání.
 3. Na setkání představ tuto Výzvu a polož mu/jí otázku níže. Pozorně naslouchej všemu co říká, zkus mít co nejmenší poměr toho, co říkáš Ty a co říká osobnost, doptávej se, čemu nerozumíš.
  • Co je pro Vás ve Tvém oboru naprosto běžné a lidé v ostatních oborech na to hledí jako na novinku?
  • Případně další otázky: 
   • Kam Tvůj obor směřuje? Co se s Vaším oborem stane v nejbližších měsících/letech? Co se změní?
   • Jak se na tyto změny připravujete?
 4. Po setkání si udělej chvíli času a odpověz si na následující otázky. Nespěchej, jsou to těžké otázky, vyžadují hodně představivosti. Pokud chceš, zapoj do přemýšlení své spolupracovníky.
  • Jak by musel vypadat tvůj obor (a práce), aby to, co je běžné v jiném oboru, bylo možné aplikovat?
  • Neleží v tom zvědomění náhodou nějaký zlatý nuget? Inovace? Nový byznys? Modrý oceán?
 5. Pokud se Ti podařilo něco nového objevit. Naplánuj akce, jak tuto inovaci realizovat. Následující otázky pomohou:
  • Vidíš aktuálně nějakou příležitost (u sebe nebo u kolegů a známých), kde by se nápad dal aplikovat? Ano? Vyzkoušej a vyhodnoť přínos.
  • Co potřebuješ začít dělat jinak? Nebo naopak přestat?
   Naplánuj akci, zrealizuj ji a vyhodnoť přínos.
 6. Opakuj setkání s dalšími lidmi ze seznamu. Případně doplň seznam o lidi, které osobně neznáš a požádej někoho, ať Tě s nimi seznámí. Pokud to není reálné, zkus si přečíst nějaké jejich knihy a články, poslechni si videa. Pokud je k dispozici nějaké veřejné či online vystoupení, zúčastni se ho. Připrav si předem svoji otázku, seber odvahu a na setkání ji polož. Po setkání si projdi výše uvedené otázky.

Až budeš mít splněno, neváhejte tady napsat svou reflexi, inspiruješ tím i ostatní ke sdílení a puštění se do mezioborové inspirace.

Reflexe

 

Knihy

Video

Články


Zeptejte se na to, co vás zajímá