Lepší kurz

Zpětná vazba

Paywall (faktura a podobně)


Vstupní formulář napojený na Pipedrive

Self assessment aneb jak jsem na tom

Smyslem assessmentu není tě z něčeho zkoušet, ale podívat se, jak na tom v tématu jsi a když na konci kurzu vyplníš stejný assessment znovu, uvidíš, kam jsi se posunul/a.

Sleduj

1.  Úvod

2. Teorie zpětné vazby

3.  Příklad z praxe - Radek Majer

4.  Příklad z praxe - Tomáš Vránek

5.  Příklad z praxe - Petr Skondrojanis

6.  Příklad z praxe - Martina Kolářová

7.  Závěr

Průběh zhlédnutí


Výzvy

Výzva 01 Zpětná vazba je dar

60 minut

Připrav pro své kolegy malé dárky (třeba i ručně vyrobené), které vyjádří, co si na nich ceníš. Dárky jim dej i s vysvětlením, co dárek symbolizuje (např. malou čokoládu tomu, kdo ti vždycky zvedne náladu).

Dárky vyfoť a sdílej ve skupině (Circle).

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 02 Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější?

15 minut

Udělej si sebereflexi – ptej se sám/a sebe "Co se mi podařilo? V čem si myslím, že jsem dobrý/á? Co si myslím, že bych měl/a zlepšit?". Sepiš to a pověs viditelně na svém pracovním místě.

Sdílej svoji sebereflexi také do skupiny.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 03 Řekni mi pravdu

15 minut

Před nějakou důležitou pracovní aktivitou (např. prezentace, vedení schůzky) požádej někoho z kolegů/yň, aby se soustředil/a na tvoje vystupování a poté ti dal/a zpětnou vazbu, co příště zlepšit.

Poděl se ve skupině o to, co jsi si ze zpětné vazby vzal/a.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Po splnění 2 výzev se otevírají další 3:

Výzva 04 Líná huba holé neštěstí

60 minut

Požádej alespoň tři své kolegy/yně, aby ti řekli, co byste na sobě měli zlepšit. Na základě těchto vstupů udělej alespoň jednu konkrétní akci na zlepšení.

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 05  Není to žádná věda

10 minut

Při nákupu v obchodě dej prodavači/ce zpětnou vazbu – co se ti líbilo a co by měl/a změnit (posilující nebo korektivní zpětná vazba).

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 06 Reflexní deník

20 x 10 minut

Po dobu alespoň 4 týdnů si veď deník, ve kterém budeš zaznamenávat své myšlenky a pocity týkající se své práce nebo osobního rozvoje. Tento deník ti může pomoci zlepšit své schopnosti sebereflexe a učit se z vlastních zkušeností.

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Zpětná vazba

Super, právě jsi se dostal/a zhruba do poloviny kurzu. Věříme, že si to užíváš a že jsi se něco nového a užitečného dozvěděl/a, naučil/a i vyzkoušel/a.

XX.YY. 202X nás čeká setkání naživo s ZZZZZZZ. Odkaz na připojení je zde...............

Pojďme se ale ještě před tím na chvíli zastavit a udělat si malou reflexi. Vyplň nám prosím tento dotazník.

Živé setkání (a potom záznam)


Další výzvy

Výzva 07 Řekni mi, co si myslíš

60 minut + 15 minut týdně

Připravte společně s vaším týmem mood meter a začněte jej používat.

Co je to mood meter? Je to nástroj, který je navržen tak, aby nám pomohl naučit se rozpoznávat emoce u sebe i u druhých s rostoucí přesností a rozvíjet strategie pro regulaci (nebo zvládání) těchto emocí. Poskytuje nám "jazyk", kterým můžeme mluvit o svých pocitech. Může to být fyzický nástroj, nebo aplikace. Důležité ale je, aby bylo součástí práce s tímto nástrojem nejen pouhé vyplnění, ale i sdílení v týmu proč se cítíte zrovna tak jak v mood meteru ukazujete. Proto doporučujeme začlenit diskusi kolem mood meteru do pravidelných týmových schůzek.

Nasdílej fotky vašeho mood meteru ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 08 Pravda vítězí

60 minut

Zorganizujte v týmu schůzku na poučnou zpětnou vazbu.

Během schůzky se tým učí, jak poskytovat zpětnou vazbu poučným způsobem.

Jak poskytovat poučnou zpětnou vazbu:

Nejprve někdo řekne, co si myslí, že je na druhé osobě pozitivní. Poté řekne, co může zlepšit. A nakonec, co chce, aby druhá osoba udělala hned teď, aby se v daném tématu zlepšila. Tímto způsobem druhá osoba doslova ví, co má se zpětnou vazbou udělat. Postupně se všichni vystřídejte.

Po skončení cvičení můžete cvičení vyhodnotit. Jak snadné či obtížné bylo jednání podle zadaného pokynu? Jaké bylo vymyslet akci na zlepšení?

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 09 Víc hlav víc ví

60 minut

Zorganizujte se svým týmem aktivitu na důležitost zpětné vazby.

Instrukce:

Rozdělte tým na 3 skupiny.

Skupina A udělá brainstorming co nejvíce důvodů, kvůli kterým se můžeme zdráhat někomu poskytnout zpětnou vazbu.

Skupina B udělá brainstorming co nejvíce věcí, které jim pomohou dosáhnout zpětné vazby. K čemu jim může zpětná vazba pomoci?

Skupina C udělá brainstorming co nejvíce věcí, díky kterým by zpětná vazba byla efektivní.

Dejte týmům 15 minut na brainstorming, pak požádejte každý tým, aby své nápady prezentoval. Pak tyto nápady v týmu diskutuje.

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 10  Dvě pravdy a jedna lež

30 minut

Dvě pravdy a jedna lež je vynikající způsob, jak ukázat kreativitu, smysl pro humor a jedinečnou osobní historii členů vašeho týmu.

Pravidla:

Před schůzkou požádejte každého člena týmu, aby o sobě na list papíru napsal dvě pravdy a jednu lež. Tato fakta by měla být spíš osobní a vtipná než fakta související s prací. Během schůzky vezměte každý sadu dvou pravd a jedné lži a přečtěte ji před celým týmem. Požádejte každého člena týmu, aby uhodl, která z faktů jsou pravdivá a která lživá. Vyhrává ten, kdo uhodne nejvíce správných odpovědí.

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Výzva 11  Zpětná vazba v minutovém tik-toku

15 minut

Zorganizujte se svým týmem minutovou zpětnou vazbu.

Tým se rozdělí do dvojic. Každá dvojice má 60 sekund na to, aby si navzájem poskytla zpětnou vazbu o své práci nebo chování. Poté se dvojice vymění a opakují proces. Tento proces se může opakovat několikrát, dokud se celý tým nedostane ke všem členům.

Poděl se o své pocity a zkušenosti ve skupině.

stisknutím tlačítka se zpřístupní bonus a zaznamená se, že splnil/a

Self assessment aneb jak jsem na tom

Tentokrát už podruhé. Tak se do toho pusť a uvidíme, kam jsi se během kurzu posunul/a.

Certifikát

Gratulujeme k úspěšnému absolovování kurzu. Na odkazu níže si můžeš stáhnout certifikát

Přesměrování na upsale nabídku

Lorem ipsum