Krysí závod is over. Přichází učící se organizace.

84 min | Pořad: Brain&Breakfast

Moderuje: Jan Mašek | Host: Tomáš Hruda

Nenechte si ujít živé vysílání. Registrujte se.

S registrací získáte možnost sledovat vysílání on-line a živě, zapojit se do diskuse s hostem i včasné upozornění na toto a všechny další živé přenosy Red Button EDU. Využijte zkratku ke kvalitním informacím.

Vzdělávání, které nevede k zisku potvrzení, diplomů nebo ocenění, ale k nabytí takových znalostí, které lidem pomohou rozhodovat se sami, dělat smysluplnou práci a obecně být spokojenější. Toho lze dosáhnout pomocí systému učící se organizace, o které promluvil host snídaně. Co dělají učící se organizace jinak a co díky tomu získávají?

Takovou organizaci tvoří skupina lidí, kteří se dobrovolně chtějí vzdělávat, učit, zlepšovat a rozvíjet si svoje kompetence proto, aby mohli lépe naplnit cíl, kterému věří. „Nepřebírám jen tupě něco, co se osvědčilo někomu jinému, ale jsem schopen vyhodnotit, co z toho, co ostatním funguje, může přebrat pro sebe,“ vysvětluje Hruda.

„Znalosti můžete předat docela snadno, když se dostaneme do rámce dovedností, tak už se potřebujete přiblížit realitě, ve které to vykonáváte.“, dodává.

Dovednosti jsou právě to, co českému školství chybí. Když dětem dovednosti poté nedokážou doplnit rodiče (například, když se od nich děti nenaučí, jak řešit problémy), dochází automaticky k propastnému rozdílu a sociálním nerovnostem. „Můžete si přečíst spoustu literatury o jízdě na kole, dokud na něj ale nesednete, tak je vám to úplně k ničemu,“ popisuje na praktickém příkladu Hruda.

Kdo je Tomáš Hruda?

Tomáš Hruda je propagátorem celoživotního svobodného vzdělávání, které je motivované touhou po poznání a nikoliv nutností naplňovat formální požadavky. Je absolventem ekonomie a mezinárodních vztahů na FSV UK. Začínal v CzechInvestu  jako projektový manažer, postupně se vypracoval na pozici generálního ředitele. Čtyři roky také řídil přípravu a spuštění Středoevropského technologického institutu (CEITEC), jednoho z největších výzkumných center v zemi. Oblasti vzdělávání se zabýval i na pozici náměstka ministra pro vysoké školy a výzkum. Nyní se věnuje projektu Education Republic.

Mějte přístup k metodikám a questům!

Podpořte nás a navíc získáte unikátní materiály, které vám pomohou nové informace aplikovat do vaší každodenní praxe. Získat ale můžete mnohem víc. Přesvědčte se sami.


Zeptejte se na to, co vás zajímá