Vítejte na přehledu výzev na téma   

ZPĚTNÁ VAZBA

Zde najdete všechny týmové i osobní výzvy. 

Cílem je vybrat si a splnit jednu týmovou výzvu měsíčně a jednu osobní výzvu týdně.

Osobní výzvy

1. Chybami se člověk učí               

Udělej si prostor a najdi ve své minulosti takovou chybu, ze které se nakonec vyklubala cenná lekce. Zamysli se, jak se ti podařilo udělat z chyby něco prospěšného a jestli můžeš tu stejnou techniku použít i u těch chyb, které teprve přijdou.

1

15 minut

2. Zpětná vazba je dar

Připrav pro své kolegy malé dárky (třeba i ručně vyrobené), které vyjádří, co si na nich ceníš. Dárky jim dej i s vysvětlením, co dárek symbolizuje (např. malou čokoládu tomu, kdo ti vždycky zvedne náladu).

2

60 minut

3. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je na světě nejkrásnější?

Udělej si sebereflexi – ptej se sám/a sebe "Co se mi podařilo? V čem si myslím, že jsem dobrý/á? Co si myslím, že bych měl/a zlepšit?". Sepiš to a pověs viditelně na svém pracovním místě.

1

15 minut

4. Síla sociálních sítí

Na LinkedIn (nebo jiné sociální síti) publikuj ocenění pro některého z tvých kolegů/yň s vysvětlením, co na něm/ní oceňuješ a proč.

1

15 minut

5. Jeden obrázek řekne víc než tisíc slov

Připrav pro kolegu/yni obrázek (namaluj, najdi na netu, vytvoř koláž…), který vystihne, čeho si na něm/ní vážíš z pracovního pohledu.

2

60 minut

6. Řekni mi pravdu

Před nějakou důležitou pracovní aktivitou (např. prezentace, vedení schůzky) požádej někoho z kolegů/yň, aby se soustředil/a na tvoje vystupování a poté ti dal/a zpětnou vazbu, co příště zlepšit.

1

15 minut

7. Co na srdci to na jazyku

Namluv do hlasové zprávy zpětnou vazbu pro některého z kolegů/yň a pošli mu/jí ji.

1

15 minut

8. Líná huba holé neštěstí

Požádej alespoň tři své kolegy/yně, aby ti řekli, co byste na sobě měli zlepšit. Na základě těchto vstupů udělej alespoň jednu konkrétní akci na zlepšení.

2

60 minut

9. Kdo je zvědavý, bude brzo starý

Zorganizuj oběd s někým, kdo není členem tvého týmu. Při obědě s ním/ní prober největší výzvy za poslední rok a jak je překonali.

2

60 minut

10. Není to žádná věda

Při nákupu v obchodě dej prodavači/ce zpětnou vazbu – co se ti líbilo a co by měl/a změnit.

2

5 minut

11. Ruka ruku myje

Na příští 1:1 schůzku vezmi kolegu/yni ven. Jděte spolu vedle sebe a mluvte. Sledujte rozdíly oproti schůzce v zasedačce.

1

30 minut

12. Sejde z očí, sejde z mysli

Na jeden den si zapni status "mimo kancelář" s poznámkou, ať ti lidé zavolají, pokud je to urgentní. Normálně pracuj. Volal ti někdo? Jak jsi se cítil/a?

2

během dne

13. Činy převyšují slova

Vzpomeň si na tři kolegy/ně, kteří/é jsou příkladem odvahy, soustředění nebo zvídavosti. Napiš na post-it, "poděkování za…" a co udělali a předej jim ho bez dalšího vysvětlování.

1

15 minut

14. Víc hlav víc ví

Zeptej se tří lidí mimo tvůj tým, co pro ně znamená zpětná vazba.

1

30 minut

15. Míč je na tvé straně

Založ si ve svém telefonu/počítači seznam toho, co se ti dnes nepovedlo. Promysli si, jak to zítra/příště udělat jinak.

2

15 minut + trvale

16. Kdo se bojí, nesmí do lesa

Napiš si: a) jednu věc, kterou jsi tento týden udělal/a špatně; b) co ses díky tomu naučil/a; c) co uděláš příště jinak. Poděl se o to se svým týmem či nadřízeným.

2

15 minut

17. S poctivostí nejdál dojdeš

Vzpomeň si, kdy jsi v poslední době udělal/a nějakou chybu. Napiš člověku, kterého tvoje chyba ovlivnila email s předmětem "udělal jsem chybu" a zeptej se ho/jí, co příště udělat jinak, aby ses chybě vyhnul/a.

2

15 minut

18. Chceš-li mít rád mne, musíš mít rád i mé přátele

Požádej kolegu/yni, aby ti doporučil/a svůj oblíbený blog/newsletter, přihlas se k odběru a přečti si ho. Pak s kolegou/yní prober co si o tom myslíš.

1

60 minut

19. Nic není starší, než včerejší noviny

Poděl se se svým týmem o něco důležitého a zajímavého, co jsi četl/a online. Udělej to zajímavé a shrň, proč to je pro tebe i tým důležité.

1

30 minut

20. Reflexní deník

Po dobu alespoň 4 týdnů si veď deník, ve kterém budeš zaznamenávat své myšlenky a pocity týkající se své práce nebo osobního rozvoje. Tento deník ti může pomoci zlepšit své schopnosti sebereflexe a učit se z vlastních zkušeností.

3

20 x 10 minut

Týmové výzvy

klikni na název výzvy pro více detailů 

1. Řekni mi, co si myslíš

Připravte společně s vaším týmem mood meter a začněte jej používat.

Co je to mood meter? Je to nástroj, který je navržen tak, aby nám pomohl naučit se rozpoznávat emoce u sebe i u druhých s rostoucí přesností a rozvíjet strategie pro regulaci (nebo zvládání) těchto emocí. Poskytuje nám "jazyk", kterým můžeme mluvit o svých pocitech. Může to být fyzický nástroj, nebo aplikace. Důležité ale je, aby bylo součástí práce s tímto nástrojem nejen pouhé vyplnění, ale i sdílení v týmu proč se cítíte zrovna tak jak v mood meteru ukazujete. Proto doporučujeme začlenit diskusi kolem mood meteru do pravidelných týmových schůzek.

4

60 minut + 15 minut týdně

2. Komu čest, tomu čest

Připravte s vaším týmem „tabuli díků“.

Tabule díků je skvělý způsob, jak posílit pozitivní emoce, protože je to viditelná, fyzická připomínka, kterou můžete vidět, kdykoli přicházíte a odcházíte z vašich prostor. Když lidé aktivně projevují vděčnost, záměrně a vědomě si uvědomují dobro ve svém životě a rozpoznávají původ tohoto dobra.

Jak začít? Vezměte si nějakou tabuli – například korkovou, magnetickou nebo flipchaft, samolepicí lístky, nějaké psací potřeby a něco, čím budete mít své předměty na tabuli připevněné. Na začátku udělejte krátkou týmovou schůzku, na které každý napíše poděkování svým kolegům/yním za pomoc nebo podporu. Průběžně pak poděkování z tabule můžete používat při pravidelných týmových schůzkách.

3

60 minut + trvale

3. Svět je malý

Inspirujte se na internetu.

Najděte na internetu zajímavé vystoupení na téma zpětné vazby (např. TED Talks, LinkedIn Learning apod.) a sdílejte odkaz v týmu. Ať se všichni na video podívají. Pak zorganizujte týmovou diskusi o tom, co vám video dalo, jaké myšlenky či nápady to ve vás vyvolalo a jak byste mohli informace využít ve vašem týmu.

3

60 minut

4. Změna je život

Zkuste změnit jeden týmový proces.

V týmu si vyberte proces, který v práci děláte víc než cokoli jiného. Zamyslete se: "Co kdybychom to udělali jinak?” Z brainstormingu společně vyberte jeden návrh a vyzkoušejte jej praxi. Vyhodnoťte, co vám nový způsob přinesl

4

30 minut + praxe

5. Pravda vítězí

Zorganizujte v týmu schůzku na poučnou zpětnou vazbu.

Během schůzky se tým učí, jak poskytovat zpětnou vazbu poučným způsobem.

Jak poskytovat poučnou zpětnou vazbu:

  • Nejprve někdo řekne, co si myslí, že je na druhé osobě pozitivní. Poté řekne, co může zlepšit. A nakonec, co chce, aby druhá osoba udělala hned teď, aby se v daném tématu zlepšila. Tímto způsobem druhá osoba doslova ví, co má se zpětnou vazbou udělat. Postupně se všichni vystřídejte.
  • Po skončení cvičení můžete cvičení vyhodnotit. Jak snadné či obtížné bylo jednání podle zadaného pokynu? Jaké bylo vymyslet akci na zlepšení?

3

60 minut

6. Víc hlav víc ví

Zorganizujte se svým týmem aktivitu na důležitost zpětné vazby.

Instrukce:

  • Rozdělte tým na 3 skupiny.
  • Skupina A udělá brainstorming co nejvíce důvodů, kvůli kterým se můžeme zdráhat někomu poskytnout zpětnou vazbu.
  • Skupina B udělá brainstorming co nejvíce věcí, které jim pomohou dosáhnout zpětné vazby. K čemu jim může zpětná vazba pomoci?
  • Skupina C udělá brainstorming co nejvíce věcí, díky kterým by zpětná vazba byla efektivní.
  • Dejte týmům 15 minut na brainstorming, pak požádejte každý tým, aby své nápady prezentoval. Pak tyto nápady v týmu diskutuje.

3

60 minut

7. Dvě pravdy a jedna lež

Dvě pravdy a lež je vynikající způsob, jak ukázat kreativitu, smysl pro humor a jedinečnou osobní historii členů vašeho týmu.

Pravidla:

Před schůzkou požádejte každého člena týmu, aby o sobě na list papíru napsal dvě pravdy a jednu lež. Tato fakta by měla být spíš osobní a vtipná než fakta související s prací. Během schůzky vezměte každý sadu dvou pravd a jedné lži a přečtěte ji před celým týmem. Požádejte každého člena týmu, aby uhodl, která z faktů jsou pravdivá a která lživá. Vyhrává ten, kdo uhodne nejvíce správných odpovědí.

3

30 minut

8. Zpětná vazba v minutovém tik-toku

Zorganizujte se svým týmem minutovou zpětnou vazbu.

Tým se rozdělí do dvojic. Každá dvojice má 60 sekund na to, aby si navzájem poskytla zpětnou vazbu o své práci nebo chování. Poté se dvojice vymění a opakují proces. Tento proces se může opakovat několikrát, dokud se celý tým nedostane ke všem členům.

2

15 minut

9. Mosty a propasti

Zorganizujte se svým týmem cvičení „mosty a propasti“.

Tým se rozdělí na dvě skupiny. Každá skupina dostane seznam vlastností (např. komunikace, lídrovství, schopnost řešit problémy atd.). Každá skupina se poté rozhodne, které vlastnosti jsou pro ně "mosty" (silné stránky) a které jsou "propasti" (slabé stránky). Poté se skupiny spojí a diskutují o tom, jak mohou spolupracovat, aby překonaly "propasti" a posílily "mosty".

2

60 minut

10. Jak je na tom náš projekt?

Zpětná vazba na práci na projektu.

Tým se sejde a diskutuje o práci na projektu, který ještě není dokončen. Každý člen týmu poskytne zpětnou vazbu ostatním členům týmu na jejich práci a navrhne způsoby, jak by se mohli zlepšit nebo jak by se mohli v budoucnu vyhnout chybám.

3

60 minut