Zpětná vazba

Jak říci lidem, že si přejete, aby svoji práci dělali trochu jinak? Aby zlepšili svůj výkon? Jak podpořit svůj tým, aby průběžná zpětná vazba byla samozřejmostí? Pokud se to povede, bude to další krůček ke zdravému firemnímu prostředí, ve kterém se daří neustále věci posouvat vpřed.

Jak říci lidem, že si přejete, aby svoji práci dělali trochu jinak? Aby zlepšili svůj výkon? Jak podpořit svůj tým, aby průběžná zpětná vazba byla samozřejmostí? Pokud se to povede, bude to další krůček ke zdravému firemnímu prostředí, ve kterém se daří neustále věci posouvat vpřed.

Jak říci lidem, že si přejete, aby svoji práci dělali trochu jinak? Aby zlepšili svůj výkon? Jak podpořit svůj tým, aby průběžná zpětná vazba byla samozřejmostí? Pokud se to povede, bude to další krůček ke zdravému firemnímu prostředí, ve kterém se daří neustále věci posouvat vpřed.

1. Vím, jak ocenit a podpořit své lidi ve firmě (36 min)

Jak říci lidem, čeho si na nich ceníte? Jak jim dát najevo, že odvádějí kvalitní práci? Jak je podpořit, aby si vzájemně všímali dobrého výkonu a vzájemně se oceňovali? Jak a proč ve svém týmu zavést pochvalu jako samozřejmou součást každodenní práce?

Uplatněte v praxi nové znalosti

Oceňte své lidi

5 min |

 1. Zamyslete se nad tím, koho chcete ve svém týmu ocenit.
 2. Zkuste si připravit, za co konkrétně druhého oceníte.
 3. Každý den po dobu jednoho týdne oceňte jednoho svého kolegu nebo kolegyni za to, co a jak dělá.
 4. Užívejte si to!

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

2. 1% je nápad, 99% realizace (153 min)

V tomto díle se zaměříme na to, jak tuto strategii co nejúčinněji uvést do života a jak všechny ve vašem týmu zacílit na ty nejdůležitější priority a zajistit aby po celou dobu realizace vašich plánů byli sladěni, informováni a zodpovědní k tomu, k čemu se pro realizaci vaší strategii zavázali.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Vaše priority

120 min |

 1. Napište si každý sám 5 priorit vaší firmy na letošní rok.
 2. Vzájemně si je ukažte a pokud jsou odlišné, pokuste se dohodnout na jejich formulaci.
 3. Následně si každý upravte své individuální priority na tento rok, aby byly v souladu s prioritami firmy.
 4. Opět si vaše individuální priority v rámci manažerského týmu vzájemně ukažte a dejte si zpětnou vazbu.
 5. Následně se shodněte, jak budete tyto priority komunikovat do firmy – kdo, kanál, frekvence, kontrola porozumění

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

3. Jak na denní týmové synchronizace (55 min)

V samo-organizovaném týmu je velmi důležité, aby se tým dokázal synchronizovat ohledně své práce. Jak ale efektivně zjistí, co je brzdí při práci?


1. K čemu denní synchronizace slouží a co je jejich cílem

Seznámíme se se 4 cíli, které bychom měli mít při denních synchronizacích vždy na paměti.

2. Jakou by měla mít synchronizace týmu formu

Dozvíme se, jakou různou formu mohou denní synchronizace mít a a co vše můžete ve svém týmu vyzkoušet.

3. 12 nejčastějších “antipatternů” denních synchronizací

Ukážeme si nejčastější chyby a nepochopení v praxi a řekneme si, jak je napravit.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Experimentujte s vašimi denními synchronizacemi

15 min |

 1. Udělejte si reflexi toho, jak nyní probíhají vaše synchronizace v týmu. Pokud dosud žádné neděláte, zamyslete se, v čem by pro váš tým mohly mít hodnotu.
 2. Vyberte si z forem denních synchronizací nějakou, kterou jste ještě nezkoušeli, případně se pokuste “napravit” některý z antipatternů, pokud jste některý u sebe v týmu identifikovali.
 3. Udělejte příště experiment s touto novou formou denní synchronizace nebo s nápravou zvoleného antipatternu.

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

5. Agilní kultura a leadership (86 min)

Co je to Agilní kultura? Jakou roli v ní hrají lídři? Dá se vybudovat kultura “my společně neseme odpovědnost”? Dá se Agilita implementovat do hierarchicky řízené společnosti? Na tyto a další otázky si budeme odpovídat s našimi hosty, kteří sami v praxi Agilitu ve svým firmách mají a řeší evoluci firmy z pozice lídrů.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Zapracujte na kultuře vašeho týmu!

Časová náročnost: 1-2 hodiny

Výzva

Lidé odjakživa vytvářejí kmeny, stejně tak jako třeba ptáci tvoří hejna nebo vlci smečky. Naše novodobé kmeny tvoříme v rodině, s přáteli, ve firmách. A každý tento kmen má svoji kulturu – soubor (ne)psaných pravidel a chování. Tato kultura má obrovský vliv na prosperitu celého kmene. Na ni záleží, zda se lidé v kmeni budou cítit ohroženi a veškerou energii využijí na svou ochranu, anebo budou společně tvořit úžasné věci a měnit svět k lepšímu.

Podívej se pomocí rámce Kmenového vůdcovství Davida Logana na kulturu svého týmu/kmene a podívej se, jak na ni pracovat, aby tvůj kmen mohl stoupat ke hvězdám.

Proč se do výzvy pustit?

 • Jak bylo řečeno ve vysílání, Agile pochází z postoje a přemýšlení na stupni 4 Kmenového vůdcovství, tedy z kultury spolupráce. Jednoduchým testem zjistíš orientační úroveň kultury tvého kmene.
  • Je na úrovni 4? Gratulujeme, máte vše, co potřebujete.
  • Není? Pak ti tato Výzva poradí, kde a jak začít pracovat s kmenem a také sám se sebou.
 • Tato výzva je přínosná i v případě, kdy nepracujete agilním způsobem. Kmeny s vyšší úrovní kultury jsou obecně šťastnější a produktivnější, a proto má smysl na ní pracovat.
Přijmout výzvu Výzvu přijalo již 10 lidí
Po přijetí výzvy se vám zobrazí detailní instrukce.

Co mám udělat?

 1. Vyplň co nejupřímněji test na stránkách CultureSync Davida Logana.
  (
  Pokud jsou formulace v anglickém testu hůře pochopitelné, nakoukni do našeho českého překladu.)
 2. Test ti orientačně odpoví, jaký typ kultury pravděpodobně máš ve svém kmeni. Bude to jedna z těchto pěti úrovní:
 3. Podívej se do Taháku kmenového vůdce na tipy,  jak pracovat s úrovní, na které se nachází tvůj kmen. Odolej pokušení přeskočit úrovně, nejde to. Úrovně na sobě staví a bez stability v jedné nelze přejít na vyšší. Začni s úrovní kterou ti ukázal test.
 4. Kromě tipů na práci s kmenem najdeš v taháku i tipy, jak pracovat sám se sebou. Pokud totiž jako náčelníci kmene nejsme na vyšší úrovni než kmen, nedokážeme jej posunout.

Alternativa – retrospektiva se svým týmem

 1. Sejdi se se svým nejbližším týmem a udělejte si každý sám za sebe výše zmíněný test.
  (Pokud jsou formulace v anglickém testu hůře pochopitelné, nakoukni do našeho českého překladu.)
 2. Nasdílejte si navzájem své výsledky a prodiskutujte případné rozdíly. 
 3. Jakmile se shodnete na typu kultury, který máte ve svém týmu/kmeni – použijte Tahák kmenového vůdce a domluvte se, jaké akce podniknete, abyste posunuli kulturu na vyšší stupeň.

Až budeš mít splněno, neváhejte nám tady zanechat svou reflexi. Inspiruješ tím ostatní k plnění výzvy.

Reflexe

6. Agilní transformace očima kouče (126 min)

Kdo jsou to Transformační kouči? Jak to, že jsou právě oni hnacím motorem a rukama celé Agilní transformace ve firmě? Proč jsou tak klíčoví pro zavádění Agilních principů, edukaci lidí a pravou ruku managementu?

Uplatněte v praxi nové znalosti

Restartujte svůj projekt

60 min |

 1. Stáhněte si pracovní list.
 2. Připravte si s týmem vhodný prostor.
 3. Dejte prostor každému členovi týmu, aby si připravil si své klíčové momenty ke sdílení.
 4. Udělejte si kolečko sdílení a diskutujte momenty a emoce ostatních.
 5. Zaměřte se na budoucnost a dohodněte si případné změny.

 

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

Vaše odpovědi

CEO nebo majitel(ka) firmy 27. 4. 2021 10:16

Cvičení jsem udělal se svým týmem a byl jsem hodně překvapen, jak rozdílně některé okamžiky vnímáme. Situace, které jsem měl ve škatulce "v pohodě", byly pro ostatní hodně silné a stále nevyřešené. Díky tomu jsme měli možnost diskutovat, rozebrat do hloubky a vytvořit nové dohody v týmu. Velice užitečné, moc díky za inspiraci, v budoucnu určitě zopakujeme, například 1x za kvartál.