Udržitelnost

Pojmy udržitelnost a ekologie se začínají objevovat stále častěji v běžných konverzacích. Mnohdy jsou považovány za synonyma. Mylně. Co tedy znamená udržitelnost, co ekologie a jaký je mezi nimi rozdíl?

Udržitelnost je koncept, který definuje rozvoj jako aktivitu pokrývající současné ekologické, sociální a ekonomické potřeby bez ústupků v rámci pokrytí potřeb budoucích generací.

Ekologie je vědní obor zabývající se popisem a analýzou vztahů mezi organismy a jejich životním prostředím. Dá se tedy říci, že udržitelnost je ideologie a ekologie je věda. 

Indiáni kmene Irokézů kdysi nabádali lidi, aby se starali o blaho budoucí sedmé generace tak, jako o blaho vlastní. (Velký zákon irokézké konfederace říká: „Musíme ve všech svých úvahách brát ohled na následky našich rozhodnutí na následujících sedm generací.“). 

Udržitelnost stojí na třech pilířích:

Ochrana životního prostředí – pilíř ochrany životního prostředí je postaven na ekologické neporušenosti. To znamená udržet rovnováhu mezi spotřebou přírodních zdrojů a rychlostí jejich obnovy.

Sociální rovnost – pilíř sociální rovnosti je postaven na soudružnosti mezi komunitami a národnostmi zajišťující dostatečnou rovnost v rámci životních podmínek, zdraví a vzdělání. 

Ekonomická životaschopnost – ekonomický pilíř v rámci konceptu udržitelnosti je zaměřen na generování bohatství a ekonomického růstu pro všechny bez poškozování přírody a omezování lidských práv.

Na naší učící cestě se seznámíme se základními aspekty udržitelnosti.

Kompetence

 • work-life balance
 • práce se změnou
 • společnost a kultura
 • sebezdokonalování

 

Co se dozvím

 • co znamená pojem udržitelnost
 • proč je udržitelnost důležitým tématem právě dnes
 • fakta o klimatu
 • udržitelnost z pohledu firmy
 • co je to cirkulární ekonomika
 • udržitelnost ve vztahu k okolí versus udržitelnost osobní/vnitřní
 • udržitelnost z pohledu celé společnosti
 • ESG – povinný nefinanční reporting 
 • jaký je současný stav v jednotlivých zemích

1. Udržitelnost a #generace Z (26 min)

V prvním kroku učící cesty se dozvíte, proč je udržitelnost důležitým tématem právě dnes. Jak nastupující generace udržitelnost vnímá a jak ovlivňuje výrobce, aby se chovali udržitelně. Zamyslíme se nad definicí udržitelnosti, ale také nad etikou výrobců ve vztahu k udržitelnosti.

Reflexe po shlédnutí: Projděte si svůj šatník a zkuste odhadnout, kolik procent vašeho oblečení je vyrobeno z udržitelných zdrojů.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Posuňte udržitelnost

5 min |

 1. Koukni se na seznam tipů. Upřímně si odpověz na to, co vaše firma dělá a co ne. 
 2. Zamysli se, co výsledky říkají a jaké akce by u vás ve firmě měly následovat.

 

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

Vaše odpovědi

Zaměstnanec 10. 8. 2021 12:20

dobrá propaganda

2. Udržitelnost v kontextu firmy (54 min)

Jak na udržitelnost v kontextu firmy? Jak nad udržitelností přemýšlet a co dělat, když to zdánlivě nejde? Vysvětlíme si pojem „cirkulární ekonomika“, znovu se zamyslíme nad tím, co to je udržitelnost a dozvíme se o rozšířené odpovědnosti výrobce. Zmíníme ekonomiku sdílení a hlavně se podíváme na to, jak s udržitelností můžeme ve firmě začít.

Reflexe po shlédnutí: Zeptejte se svých rodičů, příbuzných, přátel, jak oni rozumí pojmu udržitelnost. Zamyslete se nad tím, proč si lidé vykládají tento termín různě.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Vyměň dárek

Časová náročnost:  30 min

Výzva

Hmotných statků už máme dostatek. Netřeba omílat filozofické i psychologické důkazy toho, že hromadění věcí nás šťastnými prostě neudělá. U dárků to samozřejmě může být trochu jinak, ale i u nich lze potěšit obdarovaného, aniž bychom zatěžovali planetu.

Proč se do výzvy pustit?

 • Otevřeš si cestu k ekologicky udržitelnějšímu způsobu života tím nejhezčím způsobem. A to tak, že se velmi jednoduchým úkolem přiměješ kreativně uvažovat nad osobnější cestou, jak potěšit blízké.
Přijmout výzvu
Po přijetí výzvy se vám zobrazí detailní instrukce.

Co mám udělat?

 • Místo plánovaného hmotného dárku vyber zážitek. Úplně jakýkoliv, který obdarovanému udělá radost. S trochou kreativity to nakonec bude osobnější a svůj protějšek potěšíš ještě o hodně víc.
 • Pokud už máš dárek nakoupený, běžte a s obdarovaným vysaďte společně strom. Poděkujete tím životnímu prostředí a ještě budete moct svoji vzpomínku chodit roky navštěvovat.

Pozn.: Výzva se dá plnit jak před Vánoci v době vysílání, tak před jakoukoliv jinou příležitostí někoho obdarovat.

Až budeš mít splněno, nezapomeň se tady s ostatními podělit o to, jakou se ti podařilo udělat obdarovanému radost a jak se ti zážitek vymýšlel. Inspiruješ tím i ostatní k zodpovědnějšímu uvažování nad svým vlastním přístupem k hmotným dárkům. Hodně štěstí i radosti!

Reflexe

3. Pojďte s námi za konkrétní firmou, co má #udržitelnost v genech (91 min)

Firma Sonnentor svůj příběh začala psát v roce 1988 nápadem nezaměstnaného mladíka Johannese Gutmanna v chudé oblasti rakouského Waldviertlu. V roce 1992 se setkal s Tomášem Mitáčkem a společně odstartovali jihomoravskou kapitolu, kterou dnes píšeme pod vedením Josefa Dvořáčka. Zbytek je příběh společnosti, lidí a událostí, díky kterým se SONNENTOR stal úspěšným podnikem. Poslechněte si, jak o udržitelnosti a jejich principech v rozhovoru s Michalem Šrajerem přemýšlí Josef Dvořáček. Zajímá vás příběh ještě víc do hloubky? Přečtěte si zde.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Výzva

Jak na příjemnější prostředí pro život

20 min |

Vyberte si jednu z výzev:

 1. Jak zmenšíme náš ekologický dopad
 2. Co bychom mohli nakupovat lokálně

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

4. Jak souvisí naše vnitřní udržitelnost s tím, jak k udržitelnosti přistupujeme navenek (78 min)

V tomto zastavení se podíváme na udržitelnost nejen ve vztahu k okolí, ale i na udržitelnost osobní, vnitřní.

Reflexe po shlédnutí: Zamyslete se nad tím, jak vaše vnitřní nastavení ovlivňuje váš vztah k udržitelnosti navenek. Co jsou vaše vnitřní hodnoty, které se pak odrážejí ve vašem vztahu k udržitelnosti?


Dovětek Mikyho Škody

Uplatněte v praxi nové znalosti

Najděte svůj díl zodpovědnosti

20 min |

 1. Vyberte si nedávnou situaci, kde vám bylo ukřivděno nebo kde se ať už doma nebo ve firmě něco nepovedlo či zpackalo. 
 2. Zamyslete se, kde je v dané situaci váš díl zodpovědnosti. Co k tomu vedlo? Co byste musel(a) (ne)udělat, aby k situaci nedošlo? A co můžete udělat k nápravě?
 3. Přijměte zodpovědnost bez lhostejnosti, neaktivity ani sebemrskačství.
 4. Po splnění se pokuste tento myšlenkový proces přijmout za svůj a opakujte ho jak v podobných situacích.

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

5. Udržitelnost společnosti (93 min)

V posledním videu se očima Tomáše Sedláčka s nadhledem podíváme na udržitelnost společnosti – politickou, kulturní, filozofickou i ekonomickou.

Reflexe po shlédnutí: Jaká je vaše vize udržitelnosti? Jak se musí společnost změnit, aby udržitelnost byla trvalá?

Uplatněte v praxi nové znalosti

Knihy jako inspirace a další materiály

Fakta o klimatu 

Jedním z pilířů udržitelnosti je ochrana životního prostředí. S tím nedílně souvisí vývoj klimatu na naší planetě. Abychom v této oblasti nepracovali s pocity, ale s fakty a daty, koukněte na projekt Fakta o klimatu. Projekt Fakta o klimatu usiluje o zkvalitnění společenské diskuse o klimatické změně. Dodává srozumitelné údaje široké veřejnosti a vizuálně zpracová vědecké informace, aby bylo rozhodování ve věcech týkajících se klimatu založené na aktuálních a ověřených datech. 
Reflexe po studiu: Která data vás nejvíc překvapila a proč?

ESG reporting

Od roku 2023 budou muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů EUR kromě klasické účetní závěrky vykazovat i to, jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkuje uhlíkovou stopu nebo jaký má vliv na společnost. Jinými slovy: kromě finančního reportingu bude povinný i ten nefinanční. Co je ESG reporting, proč je důležitý a jak na něj, se dočtete na následujících stránkách (v angličtině či němčině).
Reflexe po studiu: Týká se ESG reporting i vaší firmy? Pokud ano, jak jste na něj připraveni?

Pokud chcete jít ještě víc do hloubky, podívejte se na následující stránky

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) je orgánem OSN pro hodnocení vědeckých poznatků týkajících se změny klimatu:

IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change

Jeden z cílů OSN je zajištění udržitelných vzorců spotřeby a výroby:

Goal 12 | Department of Economic and Social Affairs (un.org)

Dál si také můžete vybrat z pestré nabídky kurzů s tématikou SDG (Sustainable Development Goals / cílů udržitelného rozvoje):

SDG Academy | edX

Kdo by vám s tím mohl pomoci

Push the Red Button

Push the Red Button

POTŘEBUJETE POMOCI, PORADIT NEBO PROPOJIT?

Stiskněte červené tlačítko, podíváme se na to. 😉

Luboš Malý

Luboš Malý

Lubošova témata:

 • udržitelnost ve všech svých podobách
 • projekt Earthnest
 • spolutvůrce serie diskuzí CirkuS

Pořady související s tématem

#GeneraceZ

#GeneraceZ

Pořad s praktickými příklady nejzásadnějsích trendů definujících GenZ a způsobů, jak s tím pracují značky ve světě i v Česku. Moderuje Pavlína Louženská.

CircuS

CircuS

O udržitelnosti a cirkularitě s lehkostí. Přinášíme záznamy z osobních setkání, kde uvidíte to nejlepší z české udržitelné a cirkulární praxe. Moderuje Luboš Malý.

Použij Sílu!

Použij Sílu!

Zpověď podnikavých lidí, kteří staví svoji práci na pozitivním dopadu na okolí. Plavte s nimi proti proudu na hodnotách udržitelnosti a zodpovědnosti, kde peníze jsou v první řadě jen palivo pro dosažení cílů. Moderuje Miky Škoda.