Jak se stát nejkrásnějším na svétě?

lasfh lasdkgflasdfh laskfh lasdhjfl kjdshfla asdhflk aslkfjh alskfh alskfh laksjh flaksh flkajshf lkas flkajs flkjas lfkahslkf haslkf hals

1. Češi jsou řízci v knedlíku (103 min)

Tomáš Sedláček a rozhovor o naštvaném Ježíšovi, neochotě vymýtit chudobu a penězích, které ve skutečnosti neexistují. :-)

Uplatněte v praxi nové znalosti

2. 1% je nápad, 99% realizace (153 min)

V tomto díle se zaměříme na to, jak tuto strategii co nejúčinněji uvést do života a jak všechny ve vašem týmu zacílit na ty nejdůležitější priority a zajistit aby po celou dobu realizace vašich plánů byli sladěni, informováni a zodpovědní k tomu, k čemu se pro realizaci vaší strategii zavázali.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Vaše priority

120 min |

 1. Napište si každý sám 5 priorit vaší firmy na letošní rok.
 2. Vzájemně si je ukažte a pokud jsou odlišné, pokuste se dohodnout na jejich formulaci.
 3. Následně si každý upravte své individuální priority na tento rok, aby byly v souladu s prioritami firmy.
 4. Opět si vaše individuální priority v rámci manažerského týmu vzájemně ukažte a dejte si zpětnou vazbu.
 5. Následně se shodněte, jak budete tyto priority komunikovat do firmy – kdo, kanál, frekvence, kontrola porozumění

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

3. Jasná vize (140 min)

Cílem dílu je připomenout význam Vize firmy pro její dlouhodobé budování a rozvoj. Přinášíme část teorie (vysvětlujeme, proč je to dobré), přinášíme příklady (inspirace) a prostřednictvím klientovy reference prezentujeme benefity a příklad cesty.

Uplatněte v praxi nové znalosti

Jasná a srozumitelná vize

120 min |

 1. Vypracujte si každý sám za sebe nástroje 5x Proč a BHAG.
 2. Následně v menších skupinkách (cca 4-6 lidí) diskutujte individuální vstupy a snažte se společně dospět ke společnému výstupu.
 3. Pokud pracujete ve více jak jedné skupině, prezentujte výstup každé skupiny a pokuste se jako jeden tým dospět ke shodě.
 4. Nehodnoťte výstupy, dejte jim čas a počítejte, že toto je iterační proces, čili je pravděpodobné, že k výstupům bude třeba se vícekrát vrátit a revidovat je. 

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.

4. Agilní a neagilní svět spolu? (121 min)

Může fungovat Agilní a neagilní svět spolu vedle sebe v jedné organizaci? Zvažujete, zda se vydat postupnou transformací a nechat žít vedle sebe Agilní a neagilní svět? Má takový hybridní režim vůbec smysl nebo je potřeba si zvolit jeden směr a toho se držet?

Uplatněte v praxi nové znalosti

Zmapujte proces ve firmě

60 min |

 1. Zvolte proces, který odráží závislost Agilních týmů a neagilních projektů. Volte takový, kde jsou největší třenice a problémy.
 2. Vyberte zástupce napříč procesem, kteří znají realitu a ideálně mají informace, kde se v procesu čeká, kde jsou problémy a závislosti.
 3. Udělejte cvičení Value Stream Mapping. Zaměřte se na čekání nebo zrychlení celého.
 4. Vezměte alespoň TOP 3 zlepšení a ty zaveďte do praxe.

Sdílejte s ostatními, co vám výzva dala

Vaše odpověď bude dostupná ostatním anonymně.